תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפיתמפת האתר תמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור תמונה גרפיתסקר גולשים תמונה גרפית
 תמונה גרפית
אודות המשרד - מודיעין> תכניות ומצגות עבודה > ארכיון > תוכנית עבודה לשנת 2008 > אשכול פיתוח והשקעות > הרשות לעסקים קטנים ובינוניים
אשכול פיתוח והשקעות
תמונה גרפיתהמדען הראשי
תמונה גרפיתמרכז השקעות
תמונה גרפיתמינהל המימון
תמונה גרפיתהרשות לעסקים קטנים ובינוניים
תמונה גרפיתמינהל אזורי פיתוח
 

גרסת הדפסה


 

יעדי המשרד

פעילות

דרכי פעולה

לו"ז

מדדי הצלחה

תקציב באש"ח)

יח' שותפות

כמות

הסבר

הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה

יצירת מקומות עבודה והגדלת שרידות עסקים

סיוע, קידום וליווי יזמים במימון, פיקוח, בקרה וע"י השבחת מרכזי מט"י

כל השנה

 

יצירת מקומות עבודה חדשים

7,600

משרד התמ"ת, משרד הקליטה, הגו'ינט, רשויות מקומיות

 

שרידות עסקים גבוהה

שיפור כושר התחרות של המשק הישראלי והגברת היצוא

שיפור מיומנויות ניהול וידע בניהול עסקים

הקמה, בקרה וסבסוד של מערך הדרכה ליזמים ובעלי עסקים במסגרת המט"ים

כל השנה

 

שיפור שרידות עסקים של משתלמי הקורסים

1,080

משרד התמ"ת, משרד הקליטה, הגו'ינט, רשויות מקומיות

הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה

קידום ופיתוח אוכלוסיות מיוחדות, ותחומי פעילות עתירי יזמות

יישום פרוייקטים ממוקדים מול אוכלוסיות מיוחדות

כל השנה

 

יצירת מקומות עבודה חדשים

1,340

משרד התמ"ת, משרד הקליטה, הגו'ינט, רשויות מקומיות

יישום פרוייקטים ממוקדים מול מרכזים מסחריים

 

שרידות עסקים

הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה

שיפור וחידוש כלים מקצועיים בטיפול ביזמים ובבעלי עסקים, באמצעות שת"פ בינ"ל

חילופי משלחות

כל השנה

 

מספר המשלחות

100

OECD, מט"ים

שותפות במחקרים ובפרוייקטים

 

מס' הפרויקטים המשותפים

 

השתתפות בכנסים ואירועים בתחום

 

מספר הכנסים

 

הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה

שיפור יכולת איסוף המידע, רישות עסקי ובקרה

פיתוח מערכת בקרה לפיקוח על הפעילות ומדידת יעילותה

 

 

פיתוח מערכת בקרה

100

 

הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה

הגדלת מספר הפונים והמקבלים סיוע להקמת עסק ולקידום עסק קיים, באמצעות פעולות שיווקיות באמצעות המט"ים וכן ישירות מול קהלי היעד

מיפוי אזורי מיקוד

כל השנה

 

הגידול במספר הפונים למט"ים

150

משרד הקליטה

הפקת ספרות מקצועית

 

מספר תוצרי ההסברה שיופקו

הפקה והפצה של חומרי הסברה ופרסום

 

מספר תוצרי ההסברה שיופקו

חינוך ליזמות

 

הפעלת תכנית

הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה

הגברת היעילות של הפעילות המקצועית המבוצעת מול יזמים ובעלי עסקים פיתוח כלים למדידת תפוקות

ביצוע מחקרים וסקרים מקצועיים

כל השנה

 

מספר המחקרים שיבוצעו

100

מוסדות אקדמיים, תמ"ת, גופים עסקיים בעלי עניין

פיתוח מערכת בקרת איכות ומשוב

 

מדידת שיפור בשביעות הרצון של לקוחות

300

יישום מערכת בקרה ושיפור תהליכים ביחידות השטח

 

יישום המערכת

 

 

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל.
© Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.