תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
Itemized Description of Tender Number 17/05 Establishment of Telephonic call and Support Centers and/or Remote Printing Services, and Document Scanning Services and Archiving for Nationwide Distribution in Jerusalem
בוטל מכרז מס' 35/05 מכירת עד 986.5 טון אבקת חלב ממשלתי
ביטול מכרז מס' 4/08 - קבלת הצעות לארגון כנסים
בניית רשימה מסווגת של מציעים לאספקת מוצר לניהול WORKFLOW (הגשת הצעות עד 30.10.2005)
בקשה לקבלת מידע - R.F.I
בקשה לקבלת מידע R.F.I
בקשה לקבלת מידע R.F.I (מועד אחרון להגשה 18.5.06)
בקשה לקבלת מידע R.F.I.
בקשה לקבלת מידע R.F.I. – אחסון ורענון קמח חיטה ממשלתי
בקשה לקבלת מידע R.F.I. – אחסון ורענון קמח חיטה ממשלתי (הגשת הצעות עד 17.7.06)
הארכת המועד האחרון לשאלות ובקשות להבהרה למכרז מס' 41/09 - הפעלת תכנית יזמות צעירה
הבהרה למכרז 3/05 - ארגון ותפעול שוטף של מערך הבחינות במועדי בחינה ארציים
הבהרות לשאלות ותשובות למכרז מס' 28/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף הבניין
הבהרות לשאלות ותשובות למכרז מס' 31/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מתכת/מכונות
הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות להכשרת דורשי עבודה במסלול "כיתה במפעל"
הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות להכשרת הורים יחידים שהם דורשי עבודה, במסלול "כיתת לימוד עם השמה להורים יחידים"
הודעה בדבר הכרה במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים לקראת שנת הלימודים תשע"א
הודעה בדבר מתן אפשרות להגשת בקשות לביצוע הכשרה במסלול הכשרת עובדים ישראלים בענף הבניין תוך כדי עבודה On the job training
הודעה בדבר קול קורא למיזמי הכשרה ותעסוקה
הודעה בדבר תיקון הודעה למעסיקים ומוסדות הכשרה המעונינים לבצע הכשרה לדורשי עבודה לצורך קליטתם בעבודה, במסלול "כיתת לימוד עם השמה" לשנת 2005
הודעה בדבר תיקון הנוהל וההזמנה למפעלים המעונינים לבצע הכשרה לדורשי עבודה לצורך קליטתם בעבודה במסלול "כיתה במפעל" לשנת 2005 - שפורסמו ביום 2/6/05
הודעה בדבר תיקונים בנוהל פתיחת קורסים להכשרת דורשי עבודה במסלול "הכשרת עובדים ישראלים לענף הבניין"
הודעה בעניין בקשות לביצוע הכשרה לבלתי מועסקים במסלול "כיתת לימוד עם השמה" עבור הורים יחידים
הודעה בעניין מכרז מס' 7/07 – שרותי הדרכה, הרצאה או אימון אישי במסגרת פרויקט "פיתוח חונכי נוער בתעשייה"
הודעה למעסיקים ומוסדות הכשרה המעונינים לבצע הכשרה לדורשי עבודה לצורך קליטתם בעבודה, במסלול "כיתת לימוד עם השמה" לשנת 2005
הודעה על אפשרות להגיש בקשות לביצוע הכשרה לבלתי מועסקים במסלול "כיתת לימוד עם השמה"
הודעה על אפשרות להגיש בקשות לביצוע הכשרה לבלתי מועסקים במסלול "כיתת לימוד עם השמה" עבור הורים יחידים
הודעה על אפשרות להגיש בקשות לביצוע הכשרה לדורשי עבודה במסלול "כיתת לימוד עם השמה"
הודעה על ביטול מכרז מס' 37/07 - קבלת שירותי תרגום בכתב עברית-אנגלית, אנגלית-עברית
הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז מס' 14/11 - הפעלת שרותי ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים
הודעת שינוי למכרז 10/06 – מכירת עד 1,000 טון בשר קפוא כשר ממשלתי (לא מוכשר)
הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר רשימת נותני שירותים בתחום עריכת בחינות גמר ממלכתיות למה"ט ובדיקתן
הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי מפקחי השגחה למחלקת הבחינות באגף הבכיר להכשרה במשרד התמ"ת (הגשת הצעות עד 22.12.10)
הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי מפקחי השגחה למחלקת הבחינות באגף הבכיר להכשרה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי הוראה ,הדרכה
הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי הוראה ,הדרכה ושרותי ריכוז תעסוקתי במרכזי הכשרה ממשלתיים (הגשת הצעות עד 14.12.10)
הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי הוראה והדרכה במרכזי הכשרה ממשלתיים (הגשה עד 12.9.10)
הזמנה למעסיקים המעונינים לבצע הכשרה לדורשי עבודה לצורך קליטתם בעבודה במסגרת מסלול ה"כשרה פנים מפעלית" לשנת 2005 - בישובים מוכי אבטלה או במטרה להחליף עובדים זרים בעובדים ישראליים (הצעות עד 30.11.05)
הזמנה לציבור המעוניין להיכלל במאגר רשימת נותני שירותי "מפקחי השגחה בבחינות"
הזמנה לציבור המעוניין להיכלל במאגר רשימת נותני שירותי "מפקחי השגחה בבחינות"
הזמנה לציבור המעוניין להיכלל במאגר רשימת נותני שירותי "מפקחי השגחה בבחינות" עדכון לשנת 2006
הזמנה לציבור המעוניין להיכלל במאגר רשימת נותני שירותי "מפקחי השגחה בבחינות" עדכון לשנת 2006 (להגשה עד 23.4.06)
הזמנה לקבלני בניין המעונינים לבצע הכשרה לדורשי עבודה לצורך קליטתם כעובדים באתרי בנייה במסלול "הכשרת עובדים ישראלים לענף הבניין" לשנת 2005-2006
הליך מיון מוקדם במכרז מס' 33/12 להקמת והפעלת מוקדי שטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הליך מיון מוקדם במכרז מס' 33/12 להקמת והפעלת מוקדי שטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
לידיעת הפונים למיכרז 29/05 - מיכרז לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי, כלכלי ושיווקי , חל שינוי במועד האחרון להגשת השאלות. המועד החדש הוא עד לתאריך 8.9.2004 בשעה 14:00, בייתר התאריכים לא חל כל שינוי
מידע בטרם התקשרות עם עמותת "בטרם"
מכרז להגשת מועמדות לרכז מעונות יום ומשפחתונים (חובה מבחני נציבות שירות המדינה) - הגשת הצעות עד 12.11.09
מכרז 14/10 - אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (הגשת הצעות עד 19.7.10)
מכרז 3/05 - ארגון ותפעול שוטף של מערך הבחינות במועדי בחינה ארציים - פרוטוקול שאלות ותשובות
מכרז 34/05 - הכנת שאלות לבחינות מקצועיות ושאלוני בחינה לצורך הקמת מאגר סיכום שאלות מפגש מציעים מיום 6.11.05
מכרז 35/12 - ביצוע סקרי שביעות רצון בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים - המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 5.8.12
מכרז 42/12 - ניהול בקרה מעקב וביצוע תשלומים למקבלי שוברי הכשרה מקצועית - שאלות ותשובות
מכרז 43/08 - מפרט סדנאות
מכרז 43/12 - קבלת שירותי הדרכה וביקורת תוכניות, ביקורת חקירתית וייעוץ חשבונאי (הגשת הצעות עד 9.9.12)
מכרז 53/08 - חברה מנהלת להפעלת תוכנית ניסוי ליישום הסטנדרטים במעונות יום ובמשפחתונים - דחיית מועד התשובות
מכרז 53/09 - אספקת שירותי בדיקת תלושי שכר עובדים (הגשת הצעות עד 21.12.09)
מכרז 56/08 - הקמה והפעלה של מוקד מידע בנושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה
מכרז 57/08 - שירותי העברת דברי דואר, חבילות ומסמכים שונים (הגשת הצעות עד 25/01/2009)
מכרז מס' 35/12 - לביצוע סקרי שביעות רצון בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים (הגשת הצעות עד 5/8/2012 )
מכרז מס' 1/05 - פרוטוקול שאלות ותשובות
מכרז מס' 1/08 - אספקת שירותי אבחון למועמדים לקורס נציגים כלכליים ומסחריים בחו"ל (הגשת הצעות עד 07/02/2008)
מכרז מס' 1/09 - שירותי ניהול אבטחת אישים - סיוע באבטחת השר
מכרז מס' 1/09 - שירותי ניהול אבטחת אישים - סיוע באבטחת השר (הגשת הצעות 16.3)
מכרז מס' 1/10 - רכישת והתקנת מערכת גז + חמצן (הגשת הצעות עד 31.1.10)
מכרז מס' 1/11 - רענון ואיחסון עד 50 טון תרכובת מזון לתינקות (תמ"ל) ממשלתי (הגשת הצעות עד 6.3.11)
מכרז מס' 1/12 - שרותי ניהול אבטחת אישים סיוע באבטחת השר (הגשת הצעות עד 13.2.12)
מכרז מס' 10/05 - מתן שירותי תפעול עבור ועדות הערר הפועלות במסגרת הרפורמה לקידום שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה (הגשת הצעות עד 14.6.05)
מכרז מס' 10/06 - מכירת עד 1000 טון בשר קפוא כשר ממשלתי (לא מוכשר) (הגשת הצעות עד 7/9/2006)
מכרז מס' 10/07 - ניהול ופיקוח על תשלומים להורים יחידים זכאים לשם מימון פתרונות מגוונים לשהות לטובת ילדיהם בשעות או בימים שבהם מערכת החינוך הפורמאלית אינה פועלת (הגשת הצעות עד 25/03/2007)
מכרז מס' 10/08 - ארגון ותפעול שוטף של מערך הבחינות העיוניות (הגשת הצעות עד 4/3/2008)
מכרז מס' 10/10 - קבלת שירותי ייעוץ אדריכלי (הגשת הצעות עד 1.6.10)
מכרז מס' 10/12 - קבלת שירותי בודקים מקצועיים (הגשת הצעות עד 3.4.12)
מכרז מס' 11/06 - הקמת בסיס נתונים ותיוג מכשירי שקילה ומדידה (הגשת הצעות עד 17.10.06)
מכרז מס' 11/09 - רכישה, רענון ואיחסון עד 1000 טון שמן קנולה ממשלתי (הגשת הצעות עד 28.6.09)
מכרז מס' 11/10 - שילוב מתנדבים לשירות אזרחי-לאומי בפעילות הסברה (הגשת הצעות עד 15.6.10)
מכרז מס' 11/11 - אספקת שירותי ניתוח כלכלי וראיית חשבון בקשר עם חקירות לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה (הגשת הצעות עד 6.4.11)
מכרז מס' 11/12 - אספקת שירותי ביקורת פנימית (הגשת הצעות עד 16.4.12)
מכרז מס' 12/06 - אספקת שירותי כתיבת מדריך REACH (הגשת הצעות עד 27.9.06)
מכרז מס' 12/08 - גוף מלווה לפרוייקט 200 פי 2 (הגשת הצעות עד 26/3/2008)
מכרז מס' 12/09 - אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי שיווקי (הגשת הצעות עד 30.6.09)
מכרז מס' 12/10 שילוב מתנדבים לשירות אזרחי-לאומי בפעילות העשרה והעצמת תלמידי בתי ספר מקצועיים - טכנולוגיים לנוער ומרכזי הכשרה ממשלתיים למבוגרים (הגשת הצעות עד 15.6.10)
מכרז מס' 12/11 - רענון ואיחסון עד 50 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) ממשלתי (הגשת הצעות עד 7.4.11)
מכרז מס' 13/06 - קבלת שירותי ייעוץ מטרולוגי (הגשת הצעות עד 28.9.06)
מכרז מס' 13/10 - מתן שירותי ביקורת (הגשת הצעות עד 24.6.10)
מכרז מס' 13/11 - מכרז מתוקן - שירותי ייעוץ וליווי חברות, משקיעים ויזמים
מכרז מס' 13/11 - שירותי ייעוץ וליווי חברות, משקיעים ויזמים (הגשת הצעות עד 25.5.11)
מכרז מס' 13/12 - שירותי ייעוץ בנושא חקיקה זרה בתחום איכות הסביבה והשפעתה על התעשייה הישראלית ועל היצוא (הגשת הצעות עד 8.5.12)
מכרז מס' 14/05 - ניהול והפעלת מזנון משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – מרכז הכשרה טכנולוגי בית שמש (הגשת הצעות עד 30/6/05)
מכרז מס' 14/06 – הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים ו/או שירותי הדפסה מרחוק, וסריקת מסמכים וארכיוניות בפריסה כלל ארצית בצפת
מכרז מס' 14/06 - הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים ו/או שירותי הדפסה מרחוק, וסריקת מסמכים וארכיוניות בפריסה כלל ארצית בצפת - פרוטוקול שאלות ותשובות מכנס מציעים מיום 21/09/2006
מכרז מס' 14/06 - הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים ו/או שירותי הדפסה מרחוק, וסריקת מסמכים וארכיוניות בפריסה כלל ארצית בצפת (הגשת הצעות 5.10.06)
מכרז מס' 14/08 - קבלת שירותי ייעוץ אדריכלי (הגשת הצעות עד 29.5.08)
מכרז מס' 14/09 - רכישת קומפרטור אוטומט (מאזניים) (הגשת הצעות 3.8.09)
מכרז מס' 14/11 - הפעלת שרותי ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים (הגשת הצעות עד 26.6.11)
מכרז מס' 15/05 - שירותי ניקיון ותחזוקה במתקני משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בכל הארץ (הגשת הצעות עד 30/07/05)
מכרז מס' 15/08 - רענון ואיחסון עד 4,377 טון סוכר לבן ממשלתי (הגשת הצעות עד 30/04/2008)
מכרז מס' 15/09 - מתן שירותים בתחום ניהול ממוחשב של מפות אזורי התעשייה (הגשת הצעות עד 15.9.09)
מכרז מס' 15/10 - ארגון קורס להכשרת קוראים מוסמכים לקריאת צילומי רנטגן של הריאות לעובדים באבק מזיק (הגשת הצעוד עד 25.7.10)
מכרז מס' 15/11 - הפקת מוצרים שיווקיים לקידום השקעות זרות (הגשת הצעות עד 12.5.11)
מכרז מס' 15/12 - אספקת שירותי ביקורת עבור מרכז ההשקעות (הגשת הצעות עד 15.5.12)
מכרז מס' 16/06 - מפעילים למתן שירותי חונכות עיסקית (הגשת הצעות עד 28.11.06)
מכרז מס' 16/09 - רכישת מכונות CNC מסוג מחרטות וכרסומות (הגשת הצעות עד 27.8.09)
מכרז מס' 16/12 - קבלת הצעות לארגון הכנס להגברת האכיפה של חוקי העבודה
מכרז מס' 16/12 - קבלת הצעות לארגון הכנס להגברת האכיפה של חוקי העבודה (הגשת הצעות עד 29.5.12)
מכרז מס' 17/05 - הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים ו/או שירותי הדפסה מרחוק , וסריקת מסמכים וארכיוניות בפריסה כלל ארצית בירושלים
מכרז מס' 17/10 - אספקת שירותי ייעוץ כלכלי ואסטרטגי למינהל סחר חוץ (הגשת הצעות עד 27.7.10)
מכרז מס' 17/11 - איסוף ועיבוד מידע בדבר היפגעות מבוגרים ונוער (הגשת הצעות עד 17.5.11)
מכרז מס' 18/05 - קבלת שירותי ריכוז ועיבוד מידע מהארגון הבינלאומי OIML
מכרז מס' 18/08 - שירותי ייעוץ שיווקי אסטרטגי (הגשת הצעות עד 19/05/2008)
מכרז מס' 18/09 - רכישת מעטפות מאובטחות (הגשת הצעות עד 13.8.09)
מכרז מס' 18/10 - ניהול ופיקוח על תשלומים להורים יחידים הזכאים למימון פתרונות מגוונים לשהות ילדיהם במסגרות שונות בשעות או בימים שבהם מערכת החינוך הפורמאלית אינה פועלת (הגשת הצעות עד 10.8.10)
מכרז מס' 18/11 - שירותי ייעוץ משפטי עבור נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (הגשת הצעות עד 15.6.11)
מכרז מס' 18/12 - רענון ואיחסון עד 4,377 טון סוכר לבן ממשלתי (הגשת הצעות עד 22.5.12)
מכרז מס' 19/05 - הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים ו/או שירותי הדפסה מרחוק , וסריקת מסמכים וארכיוניות בפריסה כלל ארצית באופקים
מכרז מס' 19/08 - אספקת שירותי ביקורת רואי חשבון עבור מרכז ההשקעות
מכרז מס' 19/08 - אספקת שירותי ביקורת רואי חשבון עבור מרכז ההשקעות (הגשת הצעות עד 15.6.08)
מכרז מס' 19/09 - שירותי ייעוץ מטרולוגי (הגשת הצעות עד 25.8.09)
מכרז מס' 19/11 - שירותי מיפוי ובקרה במעונות יום לגיל הרך ובצהרונים (הגשת הצעות עד 22.6.11)
מכרז מס' 19/12 - רכישת מכונות CNC לעיבוד עץ (הגשת הצעות עד 23.5.12)
מכרז מס' 2/06 - מתן שירותי ייעוץ ליחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת (הגשת הצעות עד 9.5.06)
מכרז מס' 2/08 - שירותי ייעוץ שיווקי אסטרטגי (הגשת הצעות עד 07/02/2008)
מכרז מס' 2/10 - אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי, שיווקי ויחסי ציבור (הגשת הצעת עד 24.3.10)
מכרז מס' 2/11 - רענון ואיחסון עד 2,027 טון אורז מעובד לבן ממשלתי (הגשת הצעות עד 6.3.11)
מכרז מס' 20/05 - הכנת שאלות לבחינות מקצועיות ושאלוני בחינה לצורך הקמת מאגר
מכרז מס' 20/05 - הכנת שאלות לבחינות מקצועיות ושאלוני בחינה לצורך הקמת מאגר (הגשת הצעות עד 4/9/05)
מכרז מס' 20/08 - אספקת שירותי ראיית חשבון עבור תכנית "אורות לתעסוקה" (הגשת הצעות עד 19.6.08)
מכרז מס' 20/09 - קבלת שירותי ייעוץ כלכלי וחשבונאי (הגשת הצעות עד 6.9.09)
מכרז מס' 21/05 - קבלת שירותי ייעוץ ותמיכה בתחום בטיחות באירועים המוניים (הגשת הצעות 21/8/05)
מכרז מס' 21/07 - איסוף ועיבוד מידע בדבר היפגעות תינוקות וילדים (הגשת הצעות עד 04/07/2007)
מכרז מס' 21/08 - שירותי כ"א של משגיחים ושירותי ניהול ולוגיסטיקה של השגחה בבחינות האגף להכשרה ופתוח כח אדם - נוסח מעודכן נכון ליום 05/05/08 (הגשה עד 18.5.08)
מכרז מס' 21/10 - שירותי בדיקת והערכת יהלומים (הגשת הצעות עד 9.8.10)
מכרז מס' 21/12 - שירותי התערבות פסיכולוגית: שרותי אבחון ושירותי התערבות פסיכולוגית במצבי חרום
מכרז מס' 21/12 - שירותי התערבות פסיכולוגית: שרותי אבחון ושירותי התערבות פסיכולוגית במצבי חרום (הגשת הצעות עד 28.5.12)
מכרז מס' 21/12 שירותי התערבות פסיכולוגית: שרותי אבחון ושירותי התערבות פסיכולוגית במצבי חרום -תיקון מכרז ושאלות ותשובות
מכרז מס' 22/05 - הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים באשקלון
מכרז מס' 22/07 - קבלת שירותי ייעוץ לקידום תעשייה ומלאכה במגזר המיעוטים (הגשת הצעות עד 08/07/2007)
מכרז מס' 22/08 - קבלת שירותי ייעוץ לוועדת ה-QIZ (הגשת הצעות עד 22.5.08)
מכרז מס' 22/09 - אספקת שירותי במתן פטור מאישור תקן רשמי למוצרים מיובאים (הגשת הצעות עד 26.8.09)
מכרז מס' 22/10 - אספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות לקביעת שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת (הגשת הצעות עד 23.8.10)
מכרז מס' 22/11 - שירותי הכנה וליווי של תיקי תביעות בהם מעורב המשרד (הגשת הצעות עד 5.6.11)
מכרז מס' 22/12 - שירותי הדרכה ליועצים חינוכיים ולצוות הטיפולי-חינוכי בבתי ספר
מכרז מס' 22/12 - שירותי הדרכה ליועצים חינוכיים ולצוות הטיפולי-חינוכי בבתי ספר (הגשת הצעות עד 28.5.12)
מכרז מס' 22/12 שירותי הדרכה ליועצים חינוכיים ולצוות הטיפולי-חינוכי בבתי ספר -תיקון מכרז ושאלות ותשובות
מכרז מס' 23/05 - מתן שירותי גניזה ואיחסון של תיקים, מסמכים וחומר משרדי (הגשת הצעות עד 6.9.05)
מכרז מס' 23/08 - מתן שירותי ייעוץ רפואי ליחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת (הגשת הצעות עד 5.6.08)
מכרז מס' 23/10 - מתן שירותי מוקד טלפוני (הגשת הצעות עד 10.8.10)
מכרז מס' 24/05 - אספקת/בניית שלוש מעבדות ניידות לאימות דיוק של משאבות דלק (הגשת הצעות עד 4/9/05)
מכרז מס' 24/08 - רכז לתוכנית ניצוץ (חדשנות) בתעשייה (הגשת הצעות 12.6.08)
מכרז מס' 24/09 - שרותי הכנת שאלות לבחינות מקצועיות ושאלוני בחינה (הגשת הצעות עד 14.9.09)
מכרז מס' 24/10 - שירותי ייעוץ כלכלי ועריכת מחקרים וסקרים תומכים למרכז השקעות (הגשת הצעות עד 23.8.10)
מכרז מס' 25/05 - שירותי העברת דברי דואר, חבילות ומסמכים שונים (הגשת הצעות עד 6/9/05)
מכרז מס' 25/07 - אספקת שירותי איתור, מיון והפצה של הזדמנויות עיסקיות הנובעות מהתחייבויות של חברות זרות לרכש גומלין (הגשת הצעות עד 16/07/2007)
מכרז מס' 25/08 - מתן שרותי ניקיון ותחזוקה במתקני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכל הארץ (הגשת הצעות 22.6.08)
מכרז מס' 25/09 - רענון ואחסון עד 1780.027 טון בשר קפוא ממשלתי (הגשת הצעות עד 22.9.09)
מכרז מס' 25/10 - רענון ואיחסון עד 100 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) ממשלתי (הגשת הצעות עד 23.8.10)
מכרז מס' 25/11 - שירותי ייעוץ וניהול הנדסי, כלכלי ושיווקי (הגשת הצעות עד 30.6.11)
מכרז מס' 26/05 - קבלת שירותי יעוץ אסטרטגי למדען הראשי (הגשת הצעות עד 6.9.05)
מכרז מס' 26/06 - ארגון אירוע יום האישה (הגשת הצעות עד 18.12.06)
מכרז מס' 26/08 - שרותי אבחון ושירותי התערבות פסיכולוגית במצבי חרום (הגשת הצעות עד 12.6.08)
מכרז מס' 26/09 - רענון ואחסון עד 1,719 טון שמן סויה גולמי ממשלתי (הגשת הצעות עד 22.9.09)
מכרז מס' 26/10 - רכישת מערכת מדידת עקבות הכוללת ICP-MS + אביזרים (הגשת הצעות עד 15.9.10)
מכרז מס' 27/05 - סקרי מעקב בוגרי הכשרות (הגשת הצעות עד 11.9.05)
מכרז מס' 27/07 - רכז לתוכנית הייעוץ לעיצוב תעשייתי (הגשת הצעות עד 16/07/2007)
מכרז מס' 27/08 - שירותי הדרכה ליועצים חינוכיים ולצוות הטיפולי בבתי ספר (הגשת הצעות עד 12.6.08)
מכרז מס' 27/09 - רענון ואיחסון עד 100 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) ממשלתי (הגשת הצעות עד 22.09.09)
מכרז מס' 27/10 - שרותי תפעול מערך בחינות גמר ממלכתיות והערכת נבחנים (הגשת הצעות עד 1.9.10)
מכרז מס' 27/11 - מתן שירותי תפעול עבור ועדות האתיקה של המהנדסים והאדריכלים (הגשת הצעות עד 30.6.11)
מכרז מס' 28/05 - רכש מערכת אחסון רשתית ותוכנות נלוות בחיבור לסביבה הפתוחה של המשרד ומתן שירותי תחזוקה ותמיכה
מכרז מס' 28/05 - רכש מערכת אחסון רשתית ותוכנות נלוות בחיבור לסביבה הפתוחה של המשרד ומתן שירותי תחזוקה ותמיכה (הגשת הצעות עד 26.9.05)
מכרז מס' 28/07 - כיול סטנדרטי מדידת מסה, אורך, זווית, לחץ וואקום, טמפרטורה וגדלים חשמליים (הגשת הצעות עד 25/7/2007)
מכרז מס' 28/08 - סקרי צרכנות מעקב רב-שנתי בשנים 2008-2010 (הגשת הצעות עד 16.6.08)
מכרז מס' 28/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף בניין
מכרז מס' 28/10 - שרותי תכנון ,כתיבה ועריכה של שאלוני בחינות גמר ממלכתיות למה"ט (הגשת הצעות עד 1.9.10)
מכרז מס' 29/05 - קבלת שירותי ייעוץ הנדסי, כלכלי ושיווקי (הגשת הצעות עד 28.9.05)
מכרז מס' 29/07 - קבלת שירותי הפעלת מרכז מידע ל-WTO-TBT וייעוץ בתחום תקינה בינלאומית (הגשת הצעות עד 31/07/2007)
מכרז מס' 29/08 - קבלת שירותי ייעוץ בנושא מימון עסקים קטנים ובינוניים (הגשת הצעות עד 30.6.08)
מכרז מס' 29/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף דפוס צילום והפקה
מכרז מס' 29/12 - שירותי ייעוץ לעדכון הוראות נוהל ליישום החוק לעידוד השקעות הון (הגשת הצעות עד 2.7.12)
מכרז מס' 3/05 - ארגון ותפעול שוטף של מערך הבחינות במועדי בחינה ארציים (הגשת הצעות עד 6.3.05)
מכרז מס' 3/06 - אספקת שירותי חניה – הקצאת והפעלת חניון בירושלים (הגשת הצעות עד 11.5.06)
מכרז מס' 3/09 - ארגון ותפעול מערך בחינות מעשיות (הגשת הצעות עד 24.3.09)
מכרז מס' 3/10 - אספקת שירותי One Stop Center מרכז למתן שירותים כוללניים לאנשי צד"ל לשעבר (הגשת הצעות עד 2.3.10 )
מכרז מס' 3/11 - מתן שירותי שמאות-ציוד (הגשת הצעות עד 8.3.11)
מכרז מס' 30/05 - קבלת שירותי הדרכה וביקורת פרויקטים ממשרדי רואי חשבון (הגשת הצעות עד 29.9.05)
מכרז מס' 30/07 - הפעלת שירות משפחתונים למגזר הכללי (הגשת הצעות עד 19/08/2007)
מכרז מס' 30/08 - אספקת שירותי ייעוץ כלכלי ואסטרטגי (הגשת הצעות עד 7.7.08)
מכרז מס' 30/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מערכות אנרגיה ומים
מכרז מס' 30/11 - אספקת שירותי אבחון למועמדים לקורס נציגים כלכליים בחו"ל וממונים בארץ (הגשת הצעות עד 14.7.11)
מכרז מס' 31/05 - קבלת שירותי ייעוץ ותמיכה בתחום בטיחות באירועים המוניים (הגשת הצעות עד 28.9.05)
מכרז מס' 31/07 - הפעלת שירות משפחתונים למגזר הלא יהודי (הגשת הצעות עד 19/08/2007)
מכרז מס' 31/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מתכת/מכונות
מכרז מס' 31/11 - אספקת שירותי One Stop Center מרכז למתן שירותים כוללניים לאנשי צד"ל לשעבר (הגשת הצעות עד 14.7.11)
מכרז מס' 31/12 - אספקת שירותי ייעוץ כלכלי ואסטרטגי (הגשת הצעות עד 10.7.12)
מכרז מס' 32/05 - שירותי ניהול אבטחת אישים – סיוע באבטחת השר (הגשת הצעות עד 28.9.05)
מכרז מס' 32/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף רכב
מכרז מס' 32/11 - אספקת שירותי בקרה ניהולית וכלכלית באגודות שיתופיות (הגשת הצעות עד 17.7.11)
מכרז מס' 33/07 - מוקד מידע טלפוני ואספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות להשתתפות המדינה בסיוע להורים יחידים בתוכניות שונות במטרה לעידוד תעסוקה (הגשת הצעות עד 27/08/2007)
מכרז מס' 33/08 - ביצוע שירותי בקרה במסגרת תכנית אורות לתעסוקה (הגשת הצעות עד 13.8.08)
מכרז מס' 33/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף חשמל ואלקטרוניקה
מכרז מס' 34/05 - הכנת שאלות לבחינות מקצועיות ושאלוני בחינה לצורך הקמת מאגר (הגשת הצעות עד 20.11.05)
מכרז מס' 34/07 - קבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי-תדמיתי (הגשת הצעות עד 27/08/2007)
מכרז מס' 34/08 - מתן שירותי ייעוץ רפואי ליחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת (הגשת הצעות עד 17.7.08
מכרז מס' 34/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף עץ
מכרז מס' 34/10 - רכישת שירותי בטיחות וגיהות במקומות עבודה קטנים באזור צפון (הגשת הצעות עד 10.10.10)
מכרז מס' 34/11 - שירותי אבטחה במתקני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכל הארץ (הגשת הצעות עד 25.7.11)
מכרז מס' 35/05 - מכירת עד 986.5 טון אבקת חלב ממשלתי (הגשת הצעות עד 08/11/2005)
מכרז מס' 35/07 - קבלת הצעות להובלת, אחסון והשמדת צעצועים מסוכנים (הגשת הצעות עד 28/08/2007)
מכרז מס' 35/08 - סקר בדיקת כדאיות הסכם אס"ח (הגשת הצעות עד 24.7.08)
מכרז מס' 35/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מחשבים
מכרז מס' 35/09 הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מחשבים (הגשת הצעות עד 8.12.09)
מכרז מס' 35/10 - רכישת שירותי בטיחות וגיהות במקומות עבודה קטנים באזור מרכז (הגשת הצעות עד 10.10.10)
מכרז מס' 36/05 - קבלת שירותי ייעוץ משפטי בביצוע חקירות תלונות על יבוא בהיצף (הגשת הצעות עד 6.11.2005)
מכרז מס' 36/07 - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם לאספקת שירותי אבחון תעסוקתי בפרויקט "אורות לתעסוקה"
מכרז מס' 36/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף גננות נוי
מכרז מס' 36/10 - רכישת שירותי בטיחות וגיהות במקומות עבודה קטנים באזור הדרום (הגשת הצעות עד 10.10.10)
מכרז מס' 37/07 - קבלת שירותי תרגום בכתב עברית-אנגלית, אנגלית-עברית (הגשת הצעות עד 09/09/2007)
מכרז מס' 37/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף פרה – רפואי
מכרז מס' 37/10 -הפעלת תכנית יזמות צעירה (הגשת הצעות עד 21.10.10)
מכרז מס' 37/11 - קבלת שירותי אירוח לאורחי המשרד בתערוכות בין לאומיות (הגשת הצעות עד 7.8.11)
מכרז מס' 37/12 - רענון ואיחסון עד 1900 טון שמן קנולה ממשלתי (הגשת הצעות עד 19.7.12)
מכרז מס' 38/07 - קבלת שירותי ייעוץ בתחום המכס (הגשת הצעות עד18/09/2007)
מכרז מס' 38/08 - מכרז להפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף הארחה (הגשת הצעות עד 4.8.08)
מכרז מס' 38/08 – קורסים להכשרה מקצועית בענף הארחה - הבהרה
מכרז מס' 38/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף תכשיטים ויהלומים
מכרז מס' 38/10 - נוסח מתוקן - קבלת שירותי בודקים מקצועיים
מכרז מס' 38/11 - קבלת הצעות לארגון כנס - המכרז בוטל
מכרז מס' 38/12 - בדיקה, ליווי ובקרת ביצוע של בקשות מענקים לפי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 ולפי מסלולים דומים (הגשת הצעות עד 9.8.12)
מכרז מס' 39/07 - הפניית מתנדבים לשירות הלאומי בבתי"ס מקצועיים שאושרו באכרזה לפי חוק החניכות, התשי"ג- 1953 (הגשת הצעות עד 20.9.07)
מכרז מס' 39/08 - קבלת שירותי ייעוץ משפטי בנושא חקיקה זרה בתחום איכות הסביבה והשפעתה על התעשייה הישראלית ועל היצוא (הגשת הצעות עד 21/08/2008)
מכרז מס' 39/09 - אספקת שירותי חניה – הקצאת והפעלת חניון בירושלים (הגשת הצעות עד 30.9.09)
מכרז מס' 39/09 - אספקת שירותי חניה – הקצאת והפעלת חניון בירושלים (הגשת הצעות עד 30.9.09)
מכרז מס' 39/11 - הפעלת תוכניות חינוכיות בנושא כחול לבן (הגשת הצעות עד 23.8.11)
מכרז מס' 4/05 - מתן שירותי הדרכה ובקרה למשפחתונים (הגשת הצעות עד 16/3/05)
מכרז מס' 4/07 - עבודות פיקוח צמוד בעבודות תשתית ובינוי
מכרז מס' 4/08 - קבלת הצעות לארגון כנסים (הגשת הצעות עד 21/02/2008)
מכרז מס' 4/09 - מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע עבור תכנית "אורות לתעסוקה"
מכרז מס' 4/10 - שירותי ייעוץ וניהול הנדסי, כלכלי ושיווקי (הגשת הצעות עד 10.3.10)
מכרז מס' 40/05 - רכזים לתוכנית החונכות העסקית (הגשת הצעות עד 16/11/2005)
מכרז מס' 40/07 - סקר בנושא ישראל והסחר בשירותים (הגשת הצעות עד 15/10/2007)
מכרז מס' 40/08 - רכז לתוכנית ניצוץ (חדשנות) בתעשייה (הגשת הצעות עד 27.8.08)
מכרז מס' 40/09 - סקרי מעקב מעסיקים/משרות תעסוקה לכח-אדם במשק הישראלי - מעקב רב שנתי (הגשת הצעות עד 3.11.09)
מכרז מס' 40/12 - הפעלת קטלוג מוצרים אינטרנטי (הגשת הצעות עד 21.8.12)
מכרז מס' 41/05 - אספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות לקביעת שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת (הגשת הצעות עד 20/11/2005)
מכרז מס' 41/07 - מתן שרותי אבטחה במתקני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכל הארץ (הגשת הצעות עד 18/10/2007)
מכרז מס' 41/10 - קבלת שירותי הפעלת מרכז מידע ל-WTO-TBT וייעוץ בתחום תקינה בינלאומית (הגשת הצעות עד 17.10.10)
מכרז מס' 41/11 - קבלת שירותי מידע עסקי (הגשת הצעות עד 28.8.11)
מכרז מס' 42/02 - איסוף ועיבוד מידע בדבר היפגעות מבוגרים ונוער (הגשת הצעות עד 22.9.08)
מכרז מס' 42/05 - מתן שירותי גניזה ואיחסון של תיקים, מסמכים וחומר משרדי (הגשת הצעות עד 6/12/2005)
מכרז מס' 42/07 - קבלת שירותי ייצוג בהליכים פליליים לפי חוקי העבודה הסוציאליים (הגשת הצעות עד 22/10/2007)
מכרז מס' 42/09 - ניהול והפעלת מזנון - מרכז הכשרה טכנולוגי תל-ארזה, ירושלים (הגשת הצעות עד 12.11.09)
מכרז מס' 42/10 - רכישה, רענון ואחסון עד 1600 טון שמן קנולה (הגשת הצעות עד 14.10.10)
מכרז מס' 42/12 - ניהול בקרה מעקב וביצוע תשלומים למקבלי שוברי הכשרה מקצועית (הגשת הצעות עד 27.8.12)
מכרז מס' 43/05 - אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי, תדמיתי ושיווקי (הגשת הצעות עד 16/11/2005)
מכרז מס' 43/07 - רענון ואיחסון עד 1,309 טון פולי קפה ירוק ממשלתי (הגשת הצעות עד 31/10/2007)
מכרז מס' 43/08 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית לנוער חרדי נושר ממוסדות לימוד תורניים (הגשת הצעות עד 6.11.08)
מכרז מס' 43/09 - ניהול והפעלת מזנון - מרכז הכשרה מלט"ב חולון (הגשת הצעות עד 12.11.09)
מכרז מס' 43/10 - רכישה, רענון ואחסון עד 100 טון שמרים יבשים ממשלתי (הגשת הצעות עד 14.10.10)
מכרז מס' 43/11 - שיווק, הפצה, ניהול מלאי ואחסון של חומרי הוראה ולמידה (הגשת הצעות עד 11.9.11)
מכרז מס' 43/12 - קבלת שירותי הדרכה וביקורת תוכניות, ביקורת חקירתית וייעוץ חשבונאי
מכרז מס' 44/07 - אספקת שירותי ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לפרוייקטים מיוחדים לקידום הסחר הבינלאומי של חברות קטנות ובינוניות באזורי עדיפות לאומית (הגשת הצעות עד 6/11/2007)
מכרז מס' 44/08 - אספקת שירותי ביקורת פנימית (הגשת הצעות עד 30/10/2008)
מכרז מס' 44/10 - רענון ואחסון עד 1,309 טון פולי קפה ירוק ממשלתי (הגשת הצעות עד 19.10.10)
מכרז מס' 45/05 - ביצוע רישום, הערכה, הפקדה וביעור רשומות (הגשת הצעות עד 24/11/2005)
מכרז מס' 45/07 - רענון ואיחסון עד 7,027 טון אורז מעובד לבן ממשלתי (הגשת הצעות עד 18/11/2007)
מכרז מס' 45/08 - אספקת שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע עבור תכנית "אורות לתעסוקה" (הגשת הצעות עד 10.11.2008)
מכרז מס' 45/08 לאספקת שירותי ייעוץ בתחום מערכות המידע- מסמך הבהרות מס' 1
מכרז מס' 45/09 - שירותי ייעוץ מטרולוגי (הגשת הצעוד עד 23.11.09)
מכרז מס' 45/11 - אספקת שירותי הסעות (הגשת הצעות עד 12.9.11)
מכרז מס' 46/05 - רענון ואחסון עד 2,789 טון בשר קפוא ממשלתי (הגשת הצעות עד 19/12/2005)
מכרז מס' 46/07 - רענון ואיחסון עד 21,023 טון סוכר לבן ממשלתי (הגשת הצעות עד 18/11/2007)
מכרז מס' 46/08 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף הארחה (הגשת הצעות עד 12.11.08)
מכרז מס' 46/09 - שירותי מדריך להפעלת חדר כושר (הגשת הצעות עד 23.11.09)
מכרז מס' 46/10 נוסח מעודכן - שירות יועצי בטיחות למיפוי תנאי בטיחות במעונות יום (הגשת הצעות עד 14.11.10)
מכרז מס' 46/11 - קבלת שירותי ייעוץ מקצועי מיועצים אשר ייכללו במאגר בתחומים עיצוב תעשייתי, שיווק, פיתוח עסקי והנדסת תעשייה וניהול
מכרז מס' 47/07 -רענון ואיחסון עד 159 טון שמרים יבשים ממשלתי (הגשת הצעות עד 18/11/2007)
מכרז מס' 47/08 - רכישה, רענון ואיחסון עד 2000 טון שמן קנולה (הגשת הצעות עד 07/12/2008)
מכרז מס' 47/08 רכישה, רענון ואיחסון עד 2000 טון שמן קנולה - תיקון והארכת מועד
מכרז מס' 47/09 - אספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות לקביעת שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת (הגשת הצעות עד 7.12.09)
מכרז מס' 47/10 - שרותי תכנון ,כתיבה ועריכה של שאלוני בחינות גמר ממלכתיות למה"ט (הגשת הצעות עד 21.10.10)
מכרז מס' 48/05 - מתן שירותי ייעוץ לצורך עדכון והקמת מערכות שכר עידוד וביצוע בדיקות ארגוניות במשרד (הגשת הצעות עד 11.12.05)
מכרז מס' 48/07 - רענון ואיחסון עד 7,354 טון שמן סויה גולמי ממשלתי (הגשת הצעות עד 18/11/2007)
מכרז מס' 48/09 - קבלת הצעות לארגון כנס (הגשת הצעות עד 26.11.09)
מכרז מס' 48/11 - אספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות להשתתפות המדינה במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות (הגשת הצעות עד 20.9.11)
מכרז מס' 48/12 - רכישת שירותי הוראה וריכוז תעסוקתי עבור מרכזים ממשלתיים להכשרה מקצועית
מכרז מס' 48/12 - רכישת שירותי הוראה וריכוז תעסוקתי עבור מרכזים ממשלתיים להכשרה מקצועית (הגשת הצעות עד 11.9.12)
מכרז מס' 49/07 - הקמת מרכזי תמיכה בטבריה ובמועצה המקומית עמק הירדן (הגשת הצעות 15/11/2007)
מכרז מס' 49/09 - אספקת חבילות שי (הגשת הצעות עד 23.11.09)
מכרז מס' 49/10 הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מחשבים
מכרז מס' 49/11 - אספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות לקביעת שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת (הגשת הצעות עד 4.10.11)
מכרז מס' 5/06 - רענון ואחסון עד 800 טון פולי קפה ירוק ממשלתי (הגשת הצעות עד 14.6.06)
מכרז מס' 5/09 - רכישת מכשירי בדיקת לחץ אויר בצמיגי רכב (הגשת הצעות עד 27.4.09)
מכרז מס' 5/10 - רכישת והתקנת מערכת גז + חמצן (הגשת הצעות 17.3.10)
מכרז מס' 50/05 - אספקת שירותי אבחון והערכת יכולות עבודה של אנשים עם מוגבלות (הגשת הצעות עד 10/01/2006)
מכרז מס' 50/05 - שאלות ותשובות
מכרז מס' 50/07 - אספקת שירותי ראיית חשבון בתחום שכר עובדים פלשתינאים וזרים (הגשת הצעות עד 25/11/2007)
מכרז מס' 50/09 - תוכנית ניסוי לשילוב אנשים עם מוגבלות באמצעות הקמת עסקים קטנים (הגשת הצעות עד 20.12.09)
מכרז מס' 50/11 - אספקת שירותי עריכת מידע וביצוע סקירות תעשייתיות לשם עריכה והפקת קטלוגים בשפה האנגלית (הגשת הצעות עד 21.9.11)
מכרז מס' 51/05 - מכרז להפעלת מתפרה בכפר חורפיש - הודעת תיקון
מכרז מס' 51/05 - קבלת הצעות להפעלת מתפרה בכפר חורפיש (הגשת הצעות עד 25.12.05)
מכרז מס' 51/07 - קבלת שירותי מידע עסקי (הגשת הצעות עד 21/11/2007)
מכרז מס' 51/09 - קבלת הצעות לארגון כנס מו"פ לאומי (הגשת הצעות עד 14.12.09)
מכרז מס' 51/10 - רענון ואיחסון עד 159 טון שמרים יבשים ממשלתי (הגשת הצעות עד 30.11.10)
מכרז מס' 51/11 - הקמת והפעלת מרכז תמיכה למעסיקים של אנשים עם מוגבלות (הגשת הצעות עד 25.10.11)
מכרז מס' 52/05 - ארגון ותפעול מערך בחינות מעשיות
מכרז מס' 52/05 - ארגון ותפעול מערך בחינות מעשיות (הגשת הצעות עד 29.1.06)
מכרז מס' 52/07 - אספקת שירותי תפעול לוועדות מקצועיות לאבחון משתתפים בפרויקט "אורות לתעסוקה", כולל העסקת מומחים ורופאים (הגשת הצעות עד 20.11.07)
מכרז מס' 52/08 - מתן שירותי ייעוץ בנושאי ארגון ושיטות (ניתוח ושיפור תהליכי עבודה ובניית מערכות שכר עידוד) (הגשת הצעות עד 01/12/2008)
מכרז מס' 52/10 - רענון ואיחסון עד 7,027 טון אורז מעובד לבן ממשלתי (הגשת הצעות עד 30.11.10)
מכרז מס' 53/07 - גוף מלווה לפרוייקט 200 פי 2 (הגשת הצעות עד 30/12/2007)
מכרז מס' 53/10 - הפעלת תוכניות חינוכיות בנושא צרכנות נבונה (הגשת הצעות עד 10.10.11)
מכרז מס' 53/10 - רענון ואיחסון עד 21,023 טון סוכר לבן ממשלתי (הגשת הצעות עד 30.11.10)
מכרז מס' 53/12 - קבלת הצעות לארגון כנס בנושא קואופרציה (הגשת הצעות עד 31.10.12)
מכרז מס' 54/07 - כיול סטנדרטי מדידת מסה, אורך, זווית, לחץ וואקום, טמפרטורה וגדלים חשמליים (הגשת הצעות עד 10/12/2007)
מכרז מס' 54/09 - שירותי ייעוץ כלכלי ועריכת מחקרים וסקרים תומכים (הגשת הצעות עד 24.12.09)
מכרז מס' 54/10 - רענון ואיחסון עד 3,000 טון שמן סויה גולמי ממשלתי (הגשת הצעות עד 30.11.10)
מכרז מס' 54/11 - קבלת הצעות לארגון הכנס השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (הגשת הצעות עד 25.9.11)
מכרז מס' 54/12 - שירותי ייעוץ במתן פטור מאישור תקן רשמי למוצרים מיובאים (הגשת הצעות עד 7.11.12)
מכרז מס' 55/08 - ביצוע סדנאות למציאת עבודה והכנה לעבודה וסדנאות לפיתוח כישורי עבודה לנשים והורים יחידים (הגשת הצעות עד 30.12.08)
מכרז מס' 55/09 - מכרז להפקת אירועים וכנסים בינלאומיים במסגרת אירוח נשיאות יוריקה בישראל (הגשת הצעות עד 30.12.2009)
מכרז מס' 56/08 - הקמה והפעלה של מוקד מידע בנושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה (הגשת הצעות עד 22/1/2009)
מכרז מס' 56/08 הקמה והפעלה של מוקד מידע בנושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה – הארכת מועד להגשת הצעות
מכרז מס' 56/11 - ניהול ופיקוח על תשלומים להורים יחידים הזכאים למימון פתרונות מגוונים לשהות ילדיהם במסגרות שונות בשעות או בימים שבהם מערכת החינוך הפורמאלית אינה פועלת (הגשת הצעות עד 7.11.11)
מכרז מס' 57/05 - אספקת שירותי אבטחה למשימות מיוחדות (הגשת הצעות עד 7.2.06)
מכרז מס' 57/07 - אספקת שירותי ביקורת עבור החשבות ויחידות המשרד (הגשת הצעות עד 25/12/2007)
מכרז מס' 57/11 - קבלת הצעות לארגון כנס ICA - 2012 (הגשת הצעות עד 6.11.11)
מכרז מס' 57/12 - רענון ואיחסון עד 1000 טון שמן קנולה ממשלתי (הגשת הצעות עד 14.11.12)
מכרז מס' 58/07 - רכישה, רענון ואיחסון עד 50 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) ממשלתי (הגשת הצעות עד 25/12/2007)
מכרז מס' 58/09 - שירותי מדריך להפעלת חדר כושר (הגשת הצעות עד 17.1.09)
מכרז מס' 58/10 - אספקת חבילות שי (הגשת הצעות עד 18.11.10)
מכרז מס' 58/11 - הפעלת מוקד מידע טלפוני ואספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות להשתתפות המדינה בסיוע להורים יחידים, יוצאי אתיופיה ודורשי עבודה בגילאי 45 שנה ומעלה (וכל אוכלוסייה ייעודית נוספת במסגרת) בתוכניות שונות במטרה לעידוד תעסוקה (הגשת הצעות עד 17.11
מכרז מס' 59/10 - רענון ואיחסון עד 1,309 טון פולי קפה ירוק ממשלתי (הגשת הצעות עד 14.12.10)
מכרז מס' 59/11 - קבלת הצעות לארגון כנס מו"פ לאומי (הגשת הצעות עד 14.11.11)
מכרז מס' 6/09 - רענון ואיחסון עד 800 טון פולי קפה ירוק ממשלתי (הגשת הצעות עד 13.5.09)
מכרז מס' 6/10 - סקר בדיקת תפקוד הנספחויות המסחריות (הגשת הצעות עד 22.3.10)
מכרז מס' 6/12 - שירותי ייעוץ סביבתי לאזורי תעשייה ירוקים (הגשת הצעות עד 27.3.12)
מכרז מס' 60/07 - רענון ואיחסון עד 7,354 טון שמן סויה גולמי ממשלתי (הגשת הצעות עד 13/01/2008)
מכרז מס' 60/10 - סקר בדיקת כדאיות הסכם אזור סחר חופשי (הגשת הצעות עד 15.12.10)
מכרז מס' 60/12 - אספקת שי לעובד/ת (הגשת הצעות עד 15.11.12)
מכרז מס' 61/11 - שיווק, הפצה, ניהול מלאי ואחסון של חומרי הוראה ולמידה (הגשת הצעות עד 16.11.11)
מכרז מס' 61/12 - ניהול מערך השגחה ומתן שירותי השגחה בבחינות הגמר הממלכתיות להנדסאים וטכנאים (הגשת הצעות עד 15.11.12)
מכרז מס' 62/10 - קבלת שירותי בודקים (הגשת הצעות עד 21.12.10)
מכרז מס' 62/11 - קבלת שירותי פיתוח והכשרת מנהלים במינהל סחר חוץ (הגשת הצעות עד 16.11.11)
מכרז מס' 62/12 - שירותי ייעוץ אסטרטגי שיווקי לתוכנית Israel NewTech
מכרז מס' 62/12 - שירותי ייעוץ אסטרטגי שיווקי לתוכנית Israel NewTech (הגשת הצעות עד 4.12.12)
מכרז מס' 63/10 - שירותי בקרה במעונות יום לגיל הרך ובצהרונים (הגשת הצעות עד 4.1.11)
מכרז מס' 63/11 - שירותי בדיקת והערכת יהלומים (הגשת הצעות עד 12.12.11)
מכרז מס' 64/10 - בניית תשתיות מידע למשקיעים זרים (הגשת הצעות עד 30.12.10)
מכרז מס' 64/11 הפעלת קורסים להכשרה מקצועית במקצוע שלדאי בענף הבניין (הגשת הצעות עד 5.12.11)
מכרז מס' 64/12 - קבלת הצעות לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מכרז מס' 66/10 - שרותי הדפסה (שכפול) ,מיון ואריזת בחינות גמר ממלכתיות מה"ט - שאלות ותשובות
מכרז מס' 66/10 - שרותי הדפסה (שכפול) מיון ואריזת בחינות גמר ממלכתיות (הגשת הצעות עד 4.1.11)
מכרז מס' 66/12 - שירותי ניהול מערך השגחה ומתן שירותי השגחה בבחינות האגף להכשרה ופתוח כח אדם (הגשת הצעות עד 11.12.12)
מכרז מס' 67/10 להפעלת קורסים להכשרה מקצועית לבני נוער החוסים במעונות חסות הנוער מסילה, גלעם ואל בוסתאן של משרד הרווחה והשירותים החברתיים (הגשת הצעות עד 4.1.11)
מכרז מס' 67/12 - שירותי ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומות – הערכת חומר ארכיוני (הגשת הצעות עד 25.12.12)
מכרז מס' 68/10 - קבלת שירותי ייעוץ שיווקי-אסטרטגי (הגשת הצעות עד 12.1.11)
מכרז מס' 68/12 - איסוף ועיבוד מידע בדבר היפגעות תינוקות וילדים (הגשת הצעות עד 8.1.13)
מכרז מס' 69/10 - קבלת שירותי הפעלת מרכז מידע ל-WTO-TBT וייעוץ בתחום תקינה בינלאומית (הגשת הצעות עד 18.1.11)
מכרז מס' 69/12 - קבלת הצעות לארגון כנס מו"פ לאומי וארגון אירועים לשכת המדען הראשי (הגשת הצעות עד 10.1.13)
מכרז מס' 7/06 - אספקת שירותי פיקוח, בקרה והשגחה (הגשת הצעות עד 29.8.06)
מכרז מס' 7/07 - מתן שירותי הדרכה, הרצאה או שירותי אימון אישי במסגרת פרוייקט "פיתוח חונכי נוער בתעשייה"
מכרז מס' 7/07 - מתן שירותי הדרכה, הרצאה או שירותי אימון אישי במסגרת פרוייקט "פיתוח חונכי נוער בתעשייה" (הגשת הצעות עד 27/03/2007)
מכרז מס' 7/08 - שירותי הכנת הסכמי התקשרות בעברית וכתיבת חוות דעת (הגשת הצעות עד 19/03/2008)
מכרז מס' 7/09 - קבלת שירותי קליטה והזנת נתונים למחשב (הגשת הצעות עד 13.5.09)
מכרז מס' 70/10 - סקרי מעקב בוגרי הכשרות מקצועיות (הגשת הצעות עד 30.1.11)
מכרז מס' 70/10 סקרי מעקב בוגרי הכשרות מקצועיות - שאלות ותשובות
מכרז מס' 70/12 - פיתוח מערכת מדדים להערכת סיכונים במסגרת אכיפת תקנים בישראל (הגשת הצעות עד 18.2.13)
מכרז מס' 71/11 - רכישת ספקטרומטר לבליעה אטומית – להבה (הגשת הצעות עד 29.12.11)
מכרז מס' 72/10 - רכישה, רענון ואיחסון עד 1400 טון שמן קנולה (הגשת הצעות עד 25.1.11)
מכרז מס' 72/11 - רכישת מכונות CNC לעיבוד עץ (הגשת הצעות עד 2.1.12)
מכרז מס' 73/10 - רכישה, רענון ואיחסון עד 100 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) ממשלתי (הגשת הצעות עד 25.1.11)
מכרז מס' 73/11 - קבלת שירותי אספקה שוטפת של חלב (הגשת הצעות עד 22.12.11)
מכרז מס' 74/10 - שירותי ייעוץ במתן פטור מאישור תקן רשמי למוצרים מיובאים (הגשת הצעות עד 27.1.11)
מכרז מס' 74/11 - קבלת הצעות להובלת, אחסון וטיפול בצעצועים מסוכנים (הגשת הצעות עד 4.1.12)
מכרז מס' 75/11 - -קבלת שירותי בקרה בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
מכרז מס' 75/11 - קבלת שירותי בקרה בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים (הגשת הצעות עד 31.1.12)
מכרז מס' 76/11 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מינהל (הגשת הצעות עד 27.12.11)
מכרז מס' 76/11- קורסים בענף מינהל-הבהרות , שאלות תשובות
מכרז מס' 77/11 - קבלת שירותים משפטיים בהליכים פליליים מנהליים בהתאם לדינים שבסמכות משרד התמ"ת
מכרז מס' 77/11 - קבלת שירותים משפטיים בהליכים פליליים מנהליים בהתאם לדינים שבסמכות משרד התמ"ת (הגשת הצעת עד 3.1.12)
מכרז מס' 8/05 - מכירת עד 500 טון בשר קפוא כשר ממשלתי (לא מוכשר) הגשת הצעות עד 15/06/2005
מכרז מס' 8/06 - מתן שירותי אבטחה במתקני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכל הארץ (הגשת הצעות עד 10.9.06)
מכרז מס' 8/08 - אספקת שירותי ייזום עריכה והפקת קטלוגים ומדריכי תעשייה, עריכת מידע וביצוע סקירות ענפיות תעשייתיות בשפה האנגלית (הגשת הצעות עד 04/03/2008)
מכרז מס' 8/08 - אספקת שירותי ייזום עריכה והפקת קטלוגים ומדריכי תעשייה, עריכת מידע וביצוע סקירות ענפיות תעשייתיות בשפה האנגלית (הגשת הצעות עד 04/03/2008)
מכרז מס' 8/09 - אספקת שירותי פיקוח בקרה והשגחה (הגשת הצעות עד 26.5.09)
מכרז מס' 8/10 - כיול סטנדרטי מדידת מסה, אורך, זווית, לחץ וואקום, טמפרטורה וגדלים חשמליים (הגשת הצעות עד 7.4.10)
מכרז מס' 80/11 - שירותי העברת דברי דואר, חבילות, ארגזים ומסמכים שונים וביצוע שליחויות (הגשת הצעות עד 4.1.12)
מכרז מס' 81/11 - קניית שירותי מחקר וכלכלה בנושא שוק העבודה וצרכנות (הגשת הצעות עד 17.1.12)
מכרז מס' 82/11 - שירותי ניקיון ותחזוקה במתקני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכל הארץ (הגשת הצעות עד 7.2.12)
מכרז מס' 83/11 - אספקת שירותי ביקורת עבור החשבות ויחידות המשרד (הגשת הצעות עד 30.1.12)
מכרז מס' 84/11 - רכישה, רענון ואיחסון עד 100 טון שמרים יבשים ממשלתי (הגשת הצעות עד 6.2.12)
מכרז מס' 85/11 - פיתוח מערכת מדדים להערכת סיכונים במסגרת אכיפת תקנים בישראל (הגשת הצעות עד 15.3.11)
מכרז מס' 9/05 - רענון ואחסון 4,377 טון סוכר לבן ממשלתי (הגשת הצעות עד 09/06/2005)
מכרז מס' 9/06 - קבלת שירותי ייצוג משפטי בתביעות והגשת כתבי אישום (הגשת הצעות עד 17.9.06)
מכרז מס' 9/07 - רכישה, רענון ואיחסון עד 50 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) ממשלתי (הגשת הצעות 05/03/2008)
מכרז מס' 9/09 - רכישת מכשירי בדיקת לחץ אויר בצמיגי רכב (הגשת הצעות עד 8.6.09)
מכרז מס' 9/10 - הפעלת מוקד מידע ושירותים להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות
מכרז מס' 9/10 - הפעלת מוקד מידע ושירותים להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות (הגשת הצעות עד 15.4.10)
מכרז מס' 9/11 - רענון ואיחסון עד 1,309 טון פולי קפה ירוק ממשלתי (הגשת הצעות עד 19.3.11)
מכרז מספר 14/07 - ניהול מערך השגחה והעסקת רכזי השגחה ומשגיחים בבחינות הגמר הממלכתיות להנדסאים וטכנאים
מכרז מתוקן מס' 53/08 - חברה מנהלת להפעלת תוכנית ניסוי ליישום הסטנדרטים במעונות יום ובמשפחתונים (הגשת הצעות עד 21/01/2009)
מכרזים מס' 28-38/09 - להפעלת קורסי הכשרה מקצועית
מרז מס' 58/12 - מכירת עד 600 טון בשר קפוא כשר ממשלתי (הגשת הצעות עד 4.12.12)
נדחה המועד האחרון להגשת מכרז מס' 40/05 - רכזים לתוכנית החונכות העסקית
נדחה המועד להגשת הצעות למכרז מס' 28/05 רכש מערכת אחסון רשתית ותוכנות נלוות בחיבור לסביבה הפתוחה של המשרד ומתן שירותי תחזוקה ותמיכה, ליום ראשון כ"ח באלול התשס" – 2.10.05
נדחה המועד להגשת הצעות למכרז מס' 29/05 לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי, כלכלי ושיווקי, ליום שלישי כט' בתשרי התשס"ו – 1.11.05 עד השעה 12:00
נוהל הגשת בקשות להיכלל במאגר רשימת נותני שירותי "מפקחי השגחה בבחינות" - סיכום שאלות ותשובות
נוהל הגשת בקשות להיכלל במאגר רשימת נותני שירותי "מפקחי השגחה בבחינות" עדכון לשנת 2006 - סיכום שאלות הבהרה
נוהל התקשרות עם נותני שירותי מפקחי השגחה למחלקת הבחינות באגף להכשרה במשרד התמ"ת
סיכום כנס ספקים למכרז 55/05 - ניהול עבודות תכנון ופיתוח של תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה ופרויקטים שונים
פנייה לקבלת הצעות להכשרת דורשי עבודה במסלול "כיתה במפעל"
פרוט מכרז מס' 1/05
פרוטוקול שאלות ותשובות למכרז 20/05 - הכנת שאלות לבחינות מקצועיות ושאלוני בחינה לצורך הקמת מאגר
קול קורא להרכבת רשימת קורסים שיכללו ברשימת הקורסים המאושרים במסגרת תוכנית שוברים להורים יחידים
קול קורא ליועצים לכתיבת תכנית לימודים להכשרה מקצועית בתחום מערכות משולבות לאנרגיה חלופית
קול קורא למסגרות שיפעלו כבית ספר מקצועי עבור נוער חרדי מנותק בצפון הארץ, בשנת הלימודים התשס"ז
רכישת שרותי הוראה עבור מרכזים ממשלתיים להכשרה מקצועית
שאלות והתשובות למכרז 61/12 ניהול מערך השגחה ומתן שירותי השגחה בבחינות הגמר הממלכתיות להנדסאים וטכנאים
שאלות ותשבות למכרז מס' 28/10 - תכנון,כתיבה ועריכה של שאלוני בחינות גמר ממלכתיות למה"ט
שאלות ותשובות - בניית רשימה מסווגת של מציעים לאספקת מוצר לניהול WORKFLOW
שאלות ותשובות - בניית רשימה מסווגת של מציעים לאספקת מוצר לניהול WORKFLOW
שאלות ותשובות 3/06
שאלות ותשובות ותיקון למכרז 16/07 - אספקת שירותי ביקורת פנימית
שאלות ותשובות למכרז 10/05 - מתן שירותי תפעול עבור ועדות הערר הפועלות במסגרת הרפורמה לקידום שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה
שאלות ותשובות למכרז 10/06 - מכירת עד 1000 טון בשר קפוא כשר ממשלתי (לא מוכשר)
שאלות ותשובות למכרז 10/08 - ארגון ותפעול שוטף של מערך הבחינות העיוניות
שאלות ותשובות למכרז 21/08 שירותי כ"א של משגיחים ושירותי ניהול ולוגיסטיקה של השגחה בבחינות האגף להכשרה ופתוח כח אדם
שאלות ותשובות למכרז 55/05 - ניהול עבודות תכנון ופיתוח של תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה ופרויקטים שונים
שאלות ותשובות למכרז 8/05 - מכירת עד 500 טון בשר קפוא כשר ממשלתי (לא מוכשר)
שאלות ותשובות למכרז 9/05 - רענון ואחסון 4,377 טון סוכר לבן ממשלתי
שאלות ותשובות למכרז 9/06 - קבלת שירותי ייצוג משפטי בתביעות והגשת כתבי אישום
שאלות ותשובות למכרז מס' 1/06 - אספקת/בניית שלוש מעבדות ניידות לאימות דיוק של משאבות דלק
שאלות ותשובות למכרז מס' 10/07 - ניהול ופיקוח על תשלומים להורים יחידים זכאים לשם מימון פתרונות מגוונים לשהות לטובת ילדיהם בשעות או בימים שבהם מערכת החינוך הפורמאלית אינה פועלת
שאלות ותשובות למכרז מס' 11/09 - רכישה, רענון ואיחסון עד 1000 טון שמן קנולה ממשלתי
שאלות ותשובות למכרז מס' 12/10 - שילוב מתנדבים לשירות אזרחי-לאומי בפעילות העשרה והעצמת תלמידי בתי ספר מקצועיים - טכנולוגיים לנוער ומרכזי הכשרה ממשלתיים למבוגרים
שאלות ותשובות למכרז מס' 13/08 - קבלת שירותי בדיקות והערכות שווי של תאגידים ושל קניין רוחני בתחום התעשייתי-טכנולוגי
שאלות ותשובות למכרז מס' 14/05
שאלות ותשובות למכרז מס' 14/11 - הפעלת שרותי ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים
שאלות ותשובות למכרז מס' 15/05 - שירותי ניקיון ותחזוקה במתקני משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בכל הארץ
שאלות ותשובות למכרז מס' 15/06 - סקר בדיקת כדאיות הסכם אזור סחר חופשי
שאלות ותשובות למכרז מס' 15/09 - מתן שירותים בתחום ניהול ממוחשב של מפות אזורי התעשייה
שאלות ותשובות למכרז מס' 15/12 - אספקת שירותי ביקורת עבור מרכז ההשקעות
שאלות ותשובות למכרז מס' 18/05
שאלות ותשובות למכרז מס' 18/08 - שירותי ייעוץ שיווקי אסטרטגי
שאלות ותשובות למכרז מס' 19/08 - אספקת שירותי ביקורת רואי חשבון עבור מרכז ההשקעות
שאלות ותשובות למכרז מס' 2/05
שאלות ותשובות למכרז מס' 2/06 - מתן שירותי ייעוץ ליחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת
שאלות ותשובות למכרז מס' 2/07 - רכש ואחזקה של מערכת גיבוי SAN, LAN ו WAN – חומרה ותוכנה
שאלות ותשובות למכרז מס' 2/07 - רכש ואחזקה של מערכת גיבוי SAN, LAN ו WAN – חומרה ותוכנה
שאלות ותשובות למכרז מס' 20/07 - רכז לתוכנית ניהול איכותי בתעשייה
שאלות ותשובות למכרז מס' 20/09 - קבלת שירותי ייעוץ כלכלי וחשבונאי
שאלות ותשובות למכרז מס' 21/05
שאלות ותשובות למכרז מס' 21/07 - איסוף ועיבוד מידע בדבר היפגעות תינוקות וילדים
שאלות ותשובות למכרז מס' 21/09 - מכרז לקבלת שירותי ייעוץ וליווי לקרן השקעות בביוטכנולוגיה
שאלות ותשובות למכרז מס' 22/07 - קבלת שירותי ייעוץ לקידום תעשייה ומלאכה במגזר המיעוטים
שאלות ותשובות למכרז מס' 23/05 - מתן שירותי גניזה ואיחסון של תיקים, מסמכים וחומר משרדי
שאלות ותשובות למכרז מס' 23/06 - הקלדה, שכפול, אריזה ומיון שאלוני בחינות גמר – מה"ט
שאלות ותשובות למכרז מס' 23/07 - קניית שירותי מחקר ותכנון
שאלות ותשובות למכרז מס' 23/07 - קניית שירותי מחקר ותכנון
שאלות ותשובות למכרז מס' 24/05 - אספקת/בניית שלוש מעבדות ניידות לאימות דיוק של משאבות דלק
שאלות ותשובות למכרז מס' 24/09 - שרותי הכנת שאלות לבחינות מקצועיות ושאלוני בחינה
שאלות ותשובות למכרז מס' 25/05 - שירותי העברת דברי דואר, חבילות ומסמכים שונים
שאלות ותשובות למכרז מס' 26/05 - קבלת שירותי יעוץ אסטרטגי למדען הראשי
שאלות ותשובות למכרז מס' 27/05 - סקרי מעקב בוגרי הכשרות
שאלות ותשובות למכרז מס' 27/07 - שירותי הדרכה ליועצים חינוכיים ולצוות הטיפולי בבתי ספר
שאלות ותשובות למכרז מס' 27/10 - שרותי תפעול מערך בחינות גמר ממלכתיות והערכת נבחנים
שאלות ותשובות למכרז מס' 28/05 - רכש מערכת אחסון רשתית ותוכנות נלוות בחיבור לסביבה הפתוחה של המשרד ומתן שירותי תחזוקה ותמיכה
שאלות ותשובות למכרז מס' 29/05 - קבלת שירותי ייעוץ הנדסי, כלכלי ושיווקי
שאלות ותשובות למכרז מס' 29/05 - קבלת שירותי ייעוץ הנדסי, כלכלי ושיווקי
שאלות ותשובות למכרז מס' 29/08 - קבלת שירותי ייעוץ בנושא מימון עסקים קטנים ובינוניים
שאלות ותשובות למכרז מס' 3/07 - שירותי ייעוץ וליווי להקמת מערכת מידע עבור אגף מדורי תשלומים
שאלות ותשובות למכרז מס' 3/08 - ניהול מערך השגחה והעסקת רכזי השגחה ומשגיחים בבחינות הגמר הממלכתיות להנדסאים וטכנאים
שאלות ותשובות למכרז מס' 3/09 - ארגון ותפעול מערך בחינות מעשיות
שאלות ותשובות למכרז מס' 31/05 - קבלת שירותי ייעוץ ותמיכה בתחום בטיחות באירועים המוניים
שאלות ותשובות למכרז מס' 32/05 - שירותי ניהול אבטחת אישים – סיוע באבטחת השר
שאלות ותשובות למכרז מס' 35/07 - קבלת הצעות להובלת, אחסון והשמדת צעצועים מסוכנים
שאלות ותשובות למכרז מס' 35/09 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מחשבים
שאלות ותשובות למכרז מס' 36/05 - קבלת שירותי ייעוץ משפטי בביצוע חקירות תלונות על יבוא בהיצף (היחידה להיטלי סחר)
שאלות ותשובות למכרז מס' 37/10 - הפעלת תכנית יזמות צעירה
שאלות ותשובות למכרז מס' 39/07 - הפניית מתנדבים לשירות הלאומי בבתי"ס מקצועיים שאושרו באכרזה לפי חוק החניכות התשי"ג- 1953
שאלות ותשובות למכרז מס' 4/05
שאלות ותשובות למכרז מס' 4/10 - קבלת שירותי ייעוץ וניהול הנדסי, כלכלי ושיווקי
שאלות ותשובות למכרז מס' 41/07 - מתן שרותי אבטחה במתקני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכל הארץ
שאלות ותשובות למכרז מס' 41/09 - הפעלה של תוכנית יזמות צעירה
שאלות ותשובות למכרז מס' 42/05 - מתן שירותי גניזה ואיחסון של תיקים, מסמכים וחומר משרדי
שאלות ותשובות למכרז מס' 43/07 - רענון ואיחסון עד 1,309 טון פולי קפה ירוק ממשלתי
שאלות ותשובות למכרז מס' 46/05 - רענון ואחסון עד 2,789 טון בשר קפוא ממשלתי
שאלות ותשובות למכרז מס' 46/11 - קבלת שירותי ייעוץ מקצועי מיועצים אשר ייכללו במאגר בתחומים עיצוב תעשייתי, שיווק, פיתוח עסקי והנדסת תעשייה וניהול
שאלות ותשובות למכרז מס' 47/10 - שרותי תכנון ,כתיבה ועריכה של שאלוני בחינות גמר ממלכתיות למה"ט
שאלות ותשובות למכרז מס' 48/05 - מתן שירותי ייעוץ לצורך עדכון והקמת מערכות שכר עידוד וביצוע בדיקות ארגוניות במשרד
שאלות ותשובות למכרז מס' 48/11 - אספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות להשתתפות המדינה במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות
שאלות ותשובות למכרז מס' 49/10 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית בענף מחשבים
שאלות ותשובות למכרז מס' 5/09 - רכישת מכשירי בדיקת לחץ אויר בצמיגי רכב
שאלות ותשובות למכרז מס' 52/08 - מתן שירותי ייעוץ בנושאי ארגון ושיטות (ניתוח ושיפור תהליכי עבודה ובניית מערכות שכר עידוד)
שאלות ותשובות למכרז מס' 53/07 - גוף מלווה לפרוייקט 200 פי 2
שאלות ותשובות למכרז מס' 55/08 - ביצוע סדנאות למציאת עבודה והכנה לעבודה וסדנאות לפיתוח כישורי עבודה לנשים והורים יחידים
שאלות ותשובות למכרז מס' 55/09- מכרז להפקת אירועים וכנסים בינלאומיים במסגרת אירוח נשיאות יוריקה בישראל
שאלות ותשובות למכרז מס' 57/08 - שירותי העברת דברי דואר, חבילות ומסמכים שונים
שאלות ותשובות למכרז מס' 6/07 - אספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות להשתתפות המדינה במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות
שאלות ותשובות למכרז מס' 64/11 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית במקצוע שלדאי בענף הבניין
שאלות ותשובות למכרז מס' 64/12 - קבלת הצעות לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
שאלות ותשובות למכרז מס' 66/12 - שירותי ניהול מערך השגחה ומתן שירותי השגחה בבחינות האגף להכשרה ופתוח כח אדם
שאלות ותשובות למכרז מס' 67/10 - הפעלת קורסים להכשרה מקצועית לבני נוער החוסים במעונות חסות הנוער מסילה, גלעם ואל בוסתאן של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
שאלות ותשובות למכרז מס' 7/06 - אספקת שירותי פיקוח, בקרה והשגחה
שאלות ותשובות למכרז מס' 7/07 - מתן שירות הדרכה, הרצאה או אימון אישי במסגרת פרויקט חונכי נוער בתעשייה
שאלות ותשובות למכרז מס' 75/11 - קבלת שירותי בקרה בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
שאלות ותשובות למכרז מס' 8/06 - מתן שירותי אבטחה במתקני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכל הארץ
שאלות ותשובות למכרז מס' 9/10 - הפעלת מוקד מידע ושירותים להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות
שאלות ותשובות למכרז מס' 9/10 - הפעלת מוקד מידע ושירותים להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות
שאלות ותשובות למכרזים 34-35-36/10 - רכישת שירותי בטיחות וגיהות במקומות עבודה קטנים
שאלות ותשובות למכרזים מס' 28/09 - 38/09 הפעלת קורסים להכשרה מקצועית
שאלות ותשובות למכרזים מס' 5/08, 6/08, 7/08
שאלות ותשובות למכרזים מס' 5/08, 6/08, 7/08
שינוי בדרישות אשר צוינו בפנייה לבניית רשימה מסווגת של מציעים לאספקת מוצר לניהול WORKFLOW
שינוי ומידע מכרז מס' 19/06 - רענון ואחסון עד 1780.027 טון בשר קפוא ממשלתי
תיקון - הודעה למעסיקים ומוסדות הכשרה המעונינים לבצע הכשרה לדורשי עבודה לצורך קליטתם בעבודה, במסלול "כיתת לימוד עם השמה" לשנת 2005
תיקון למכרז 23/05 - מתן שירותי גניזה ואיחסון של תיקים, מסמכים וחומר משרדי
תיקון למכרז מס' 22/05 - הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים הקמת מרכזי שירות ותמיכה טלפוניים באשקלון (כנס מציעים יתקיים ב- 21/8, הגשת הצעות עד לתאריך 8/9/05)
תיקון למכרז מס' 28/05 - רכש מערכת אחסון רשתית ותוכנות נלוות בחיבור לסביבה הפתוחה של המשרד ומתן שירותי תחזוקה ותמיכה
תיקון מכרז 1/06 - אספקת/בניית שלוש מעבדות ניידות לאימות דיוק של משאבות דלק
תיקון מכרז מס' 15/10 - ארגון קורס להכשרת קוראים מוסמכים לקריאת צילומי רנטגן של הריאות לעובדים באבק מזיק
תיקון מכרז מס' 2/05 מתן שירותי ייעוץ אדריכלי
תיקון מכרז מס' 2/05 מתן שירותי ייעוץ אדריכלי
תיקון מכרז מס' 23/06 - הקלדה, שכפול, אריזה ומיון שאלוני בחינות גמר
תיקון מכרז מס' 40/05 - רכזים לתוכנית החונכות העסקית
תיקון מכרז מס' 5/08 - שירותי הכנה וליווי של תיקים לשם הגנה על המשרד בתביעות נגדו המתנהלים על ידי פרקליטות המדינה במגוון נושאים (הגשת הצעות עד 19/03/2008)
תיקון מכרז מס' 53/07 - גוף מלווה לפרויקט 200 פי 2
תיקון מכרז מס' 6/08 - שירותי הכנת הסכמי התקשרות באנגלית וכתיבת חוות דעת (הגשת הצעות עד 19/03/2008)
תשובות הבהרה לשאלות מכרז 46/11 - קבלת שירותי ייעוץ מקצועי מיועצים אשר ייכללו במאגר בתחומים עיצוב תעשייתי, שיווק, פיתוח עסקי והנדסת תעשייה וניהול
תשובות והבהרות לשאלות שהועברו בקשר להליך פנייה לקבלת הצעות מס' 11/05 בהתאם למכרז מרכזי מממ 2001-2
תשובות להליך ההבהרות - מכרז 7/07 - שרותי הדרכה הרצאה או אימון אישי במסגרת פרוייקט "פיתוח חונכי נוער בתעשייה"
תשובות לשאלות הבהרה במסגרת מכרז מס' 35/12 - לביצוע סקרי שביעות רצון בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
ראשי > Channels > אודות המשרד - מודיעין > מכרזים והזמנות להציע הצעות
מכרז מס' 12/10 שילוב מתנדבים לשירות אזרחי-לאומי בפעילות העשרה והעצמת תלמידי בתי ספר מקצועיים - טכנולוגיים לנוער ומרכזי הכשרה ממשלתיים למבוגרים (הגשת הצעות עד 15.6.10)

מכרז מס' 12/10 שילוב מתנדבים לשירות אזרחי-לאומי בפעילות העשרה והעצמת תלמידי בתי ספר מקצועיים -טכנולוגיים לנוער ומרכזי הכשרה ממשלתיים למבוגרים

 

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, האגף להכשרה ולפתוח כח אדם, (להלן בהתאמה: "המשרד" ו"האגף" ) פונה בזאת לקבלת הצעות לשילוב מתנדבים לשירות אזרחי-לאומי בפעילות העשרה והעצמת תלמידי בתי ספר מקצועיים - טכנולוגיים לנוער ומרכזי הכשרה ממשלתיים למבוגרים, כמפורט במסמכי המכרז.

 

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

1.       המציע הינו גוף מוכר כמשמעותו בחוק שירות לאומי (תנאי שירות לאומי למתנדב בשירות לאומי), תשנ"ח- 1998 והתקנות (להלן- גוף מוכר).

2.       על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
אם המציע הינו שותפות לא רשומה האישור יינתן על שם השותפות או על שם אחד מהשותפים.

3.       המציע הגיש ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת משרד התמ"ת על שם המציע או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שבראשותה רשיון לעסוק בביטוח על פי חוק הביטוח על עסקי הביטוח -1981 בסך 85,000 ₪, שתהיה בתוקף מיום 15.6.2010 עד יום 17.10.2010 (כולל).

4.       על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה – בעבודה עם משרדי ממשלה, או מערכת החינוך,  בביצוע גיוס וניהול מתנדבים בשירות אזרחי – לאומי בהיקף של 70 מתנדבים בשנה.

5.       המציע שילם סך של 250 ₪  תמורת השתתפותו במכרז, כמפורט במסמכי המכרז.  

 

להלן תקופת ההתקשרות במכרז :

 

משך ההתקשרות עם הזוכה הוא – לשנה אחת עם אופציה למשרד בלבד להארכה בשלוש נוספות, עד שנה בכל פעם, בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז  ולהורידם ללא תשלום באתר האינטרנט של המשרד http://www.moital.gov.il/ - תחת הכותרת " תמיכות המשרד ומכרזים  – מכרזים ".

 

המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום 15.6.2010 עד השעה 12:00.

 

יש להפקיד את ההצעות עד לאותו מועד בתיבת המכרזים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רחוב בנק ישראל 5, בניין ג'נרי, קריית הממשלה, ירושלים. תיבת המכרזים ממוקמת בקומת הכניסה ועליה רשום "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה". המשרד שומר לעצמו הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות.

 

לתשומת הלב : המציעים במכרז יידרשו לעמוד בתנאים נוספים המפורטים במסמכי המכרז. המציע יידרש להוכיח את עמידתו בכל הדרישות שבמכרז באמצעות אסמכתאות מתאימות, בהתאם למפורט במכרז.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרז גוברות האחרונות.

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.