תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתצור קשר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
הסיכונים הבריאותיים הנוירוטוקסיים שבחשיפה סביבתית ארוכת טווח ובמינון נמוך לזרחנים אורגניים בקיבוצי עמק החולה
השפעת טיפול בויטמין D על גברים צעירים עם חסר בויטמין D עקב תנאי עבודה
פיתוח וניסוי מנחה לנושא נעילה ותיוג (lockout-tagout) של מקורות אנרגיה למתקנים
קול קורא בבטיחות ובבריאות בתעסוקה לשנת 2011
הפעולה המונעת והמחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה-מידע כללי
פרויקט מפעלים קטנים
כנס הפעולה המונעת - 11.11.2010
כנס הפעולה המונעת - 11.11.2009
כנס הפעולה המונעת - 18.6.2007
סקר סיכונים גיהותיים בתעשייה הישראלית
רשימת מחקרים/פרויקטים שיצאו לפועל
תקצירי מחקרים נבחרים
סרטים שהופקו ע"י מרכז מחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש בטכניון
תווך מידע אחיד בבטיחות, בגיהות ובבריאות תעסוקתית בישראל
היבטי בטיחות וגיהות בתהליכי טיפול בפני שטח של מתכות בשיטות כימיות
מאגר מידע של כלי עבודה ידניים בעלי תכונות ארגונומיות
פתוח מודל וערכה למיפוי, להערכת סיכונים ולהתערבות בנושאי בטיחות וגהות במעבדות כימיות וביו-רפואיות
שיטה 'רזה' דינאמית וכמותית לתכנון פעולות להגברת הבטיחות בבנייה
פיתוח תבניות הסתברותיות להערכת חשיפה במקומות עבודה בישראל
הערכת שמיעה מלאה לעובד החשוף לרעש מזיק
חוברת מנחה להכנת 'תוכנית לניהול בטיחות'
מעקב ובדיקת ערנות יומית של נהגים ברכב מקצועי (ציבורי וכבד) עם הפרעות נשימה בשינה
קול קורא של הפעולה המונעת לשנת 2013
ראשי > Channels > מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית > פעולה מונעת ומחקרים
רשימת מחקרים/פרויקטים שיצאו לפועל

 

שם המחקר

חוקר

הגוף החוקר

שנת ביצוע

השפעת העבודה במשמרת לילה על בריאותן של נשים המועסקות בתעשיה

דרור ק'

אוניברסיטת ת"א

1977

הגורמים לתאונות התקלות בעצמים בשעת הליכה

זהר דב

הטכניון

1978

היזון חוזר לעובדים כאמצעי להגברת שיעור השימוש במגיני אוזניים בתעשיה

זהר דב

הטכניון

1979

הגברת שיעור השימוש בציוד מגן אישי בעזרת גישת עיצוב התנהגות

זהר דב

הטכניון

1979

פיתוח תכניות בטיחות בתעשיה: גישות אלטרנטיביות

זהר דב

הטכניון

1980

חקר מקרים של תאונות נפילה מגובה בעבודות בניה - הבטי הנדסת גורמי אנוש

וייל מאיה

הטכניון

1982

סקירה השוואתית של מחלות מקצוע מוכרות במדינות שונות

לוז יאיר

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1982

השפעה מצטברת של עבודה באזורים צחיחים של בטיחות וגהות העובדים

קסוטו יאיר

אוניברסיטת בן-גוריון

1982

סקר חשיפת עובדים לשמש - מחקר חלוץ

עזיזי אסתר

מרכז רפואי ע"ש שיבא

1984

עומס חום והשפעותיו על תאונות עבודה

קסוטו יאיר

אוניברסיטת בן-גוריון

1984

סיכונים תעסוקתייים למחלות הליגיונרים ולפטוספירוזיס לעובדי השקיה ובריכות דגים

שובל הלל

האוניברסיטה העברית

1984

פיתוח שיטה לקביעת כספית אורגנית ואנאורגנית בנוזלים ביולוגיים בעזרת בליעה אטומית ללא להבה

מרגל שלמה

מכון ויצמן למדע, רחובות

1985

פתוח שיטה לניטור חומרים גנוטוקסים

אוליצור שמעון

הטכניון

1986

פגיעות בעובדים מעבודה מונוטונית

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1986

יישום מדדים אלקטרופיזיולוגיים של פגיעות רעלנים תת-קליניות במערכת רישום פוטנציאלים מעוררים

פרת הלל

הטכניון

1986

שביעות רצון הציבור מהנהגת שעון קיץ ב-1985

לביא פרץ

הטכניון

1986

השפעת פעילות גופנית על בריאות ותפקודי העובד בתעשיה - חלק ב'

רסקין הלל

האוניברסיטה העברית

1986

השפעת פעילות גופנית על בריאות ותפקודי העובד בתעשיה - חלק א'

רסקין הלל

האוניברסיטה העברית

1986

חשיפה מבוקרת לפרווקט בחיות מעבדה

הופר אריקה

הטכניון

1987

הגדרת קבוצות עובדים הנמצאים בסיכון יתר לפתח גידולי עור סרטניים כתוצאה מחשיפה ממושכת במסגרת עבודתם היום-יומית לקרינת השמש העל-סגולית

עזיזי אסתר

מרכז רפואי ע"ש שיבא

1987

שחיקה בעבודה: תיאוריה אלטרנטיבית

זהר דב

הטכניון

1988

הערכת ממצאי בריאות בבדיקות קבלה לעבודה באוכלוסית עובדים בישראל

כראל רפאל

אוניברסיטת בן-גוריון

1988

מעקב אחר חשיפת חקלאים ותושבי קבוצים לחמרי הדברה ממשפחת האורגנו-זרחניים

לוי אורית

משרד הבריאות

1988

השפעת זיהום אויר על פעילות ACE בריאה

מור ל'

הטכניון

1988

תיקוף מדדים אלקטרופיזיולוגיים למועדות לנזקי רעש אצל עובדי תעשיה

פודושין ל'

הטכניון

1988

תיפקוד עצבים היקפיים ותלונות בעובדים ותושבים חקלאיים החשופים לחומרי הדברה המכילים אורגנו-זרחנים

ריכטר אליהו

ביה"ח הדסה

1988

פעילות גופנית בתעשיה

רסקין הלל

האוניברסיטה העברית

1988

חקירה לעומק של תאונות שינוע בתעשייה –  הבטי הנדסת גורמי אנוש

וייל מאיה

הטכניון

1989

חקר מקרים של תאונות עבודה באינטראקציה  עם גורמי כוויות כימיות וטרמיות

וייל מאיה

הטכניון

1989

אקלים בטיחות: האם הוא תוצר של רמת שליטה ובקרה ניהולית באולמות היצור

זהר דב

הטכניון

1989

שיפור הבטיחות בבתי מלאכה קטנים

זיידל ד'

הטכניון

1989

יישום מחקרים בבטיחות ובבריאות בעבודה

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1989

יישום מדדים אלקטרופיזיולוגיים של פגיעות רעלנים תת-קליניות במערכת רישום פוטנציאלים מעוררים (פוטנציאלים סומטוסנסוריים)

פרת הלל

הטכניון

1989

מודל לתנועות הקפצה בנפגעים הסובלים מפגיעה באונה אחת של המח

רותם מיכל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1989

פיתוח מדד רגישות לגילוי מפגעים בטיחותיים

שנער דוד

אוניברסיטת בן-גוריון

1989

בדיקות רפואיות למועמדים לנהיגת אוטובוס –  כושר הניבוי שלהן להופעת כאב גב תעשייתי

ברק דן

אוניברסיטת ת"א

1990

איפיוני הפעילות וניתוח טעויות אנוש ביחידה לטיפול נמרץ

גופר דניאל

הטכניון

1990

הערכת נכונות עובדים לפצות בהתנהגותם על אי-תקינות או חוסר התאמה של מערכות

גופר דניאל

הטכניון

1990

טכניות

דו"ח הצעות לשינוי ביחידה לטיפול נמרץ נשימתי הדסה, עין-כרם

גופר דניאל

הטכניון

1990

השפעת רעש וטמפרטורה סביבתית על לחץ הדם וקצב הלב האמבולטוריים

גרין מנפרד

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1990

תוכנית בטיחות במפעל תעשיה "פוספטים בנגב - אורון"

דבוש יצחק

אוניברסיטת בן-גוריון

1990

פיתוח כלי לאמידת רמת דחק ארגונומי בעבודה תעשייתית

לוז יאיר

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1990

ניתוח ביומכאני של מספר בעיות הרמה

בראון דלית

הטכניון

1990

ניתוח עיסוקים ומניעת תאונות עבודה

ברנט עפרה

הטכניון

1990

הערכת יעילות של תפסן אישי על חולי CTS

זילברמן נועם

הטכניון

1990

סדנאות לחברי ועדת בטיחות - מחקר הערכה

לאור משה

המכון למחקר כלכלי חברתי

1990

פרוייקט מדידה של מדיניות מיושמת לעומת מדיניות מוצהרת

ראודניץ איסנה

הטכניון

1990

ברירת משתנים מיטביים לאותות בקרה והתראה באמצעות מדדים אלקטרופיזיולוגיים

פרת הלל

הטכניון

1990

פרויקט CORDIS - איתור גורמי סיכון עיסוקיים למחלות לב בעובדי תעשיה בישראל

גרין מנפרד

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1990

חשיפת עובדי עץ ורהיטים בישראל לחומרים טוכסיים

רב-אחא ח'

האוניברסיטה העברית

1990

תחלואה ותמותה בין העובדים החשופים לאסבסט ובני משפחותיהם

שוורץ ט'

אוניברסיטת ת"א

1990

סקר בטיחות - בעיות ופתרונות במוסדות חינוך יסודיים בבאר-שבע - כרך ב'

שמואלי איתן

אוניברסיטת בן-גוריון

1990

השפעת מגנזיום על מניעת נזקים בשמיעה בעקבות חשיפה לרעש

אטיאס יוסי

הטכניון

1991

תאונות עבודה - פניות לחדרי מיון ומרפאת תאונות

דונחין מילכה

האוניברסיטה העברית

1991

אפדימיולוגיה תעסוקתית - סקירה

דונחין מילכה

ביה"ח הדסה

1991

טיפול בהרעלות פרווקט ע"י מתן משולב של N-ACETYLCYSTEINE & DESFERRIOXAMINE

הופר אריקה

הטכניון

1991

מודל משולב של לחץ ושחיקה בעבודה

זהר דב

הטכניון

1991

סקר מחלות ריאה במקומות עבודה באמצעות אנליזה של קולות נשימה

גבריאלי נועם

הטכניון

1992

מדריך הפעלה של ה-Phonopneumograph

גבריאלי נועם

הטכניון

1992

מערכת מומחה כמכשיר לניתוח ארגונומי

גלעד יששכר

הטכניון

1992

פיתוח גלאי גזים לחומרי הדברה אורגנוזרחניים

כרפס זאב

קריה מדעית גרעינית

1992

השפעת חשיפה מבוקרת לאור בהיר בשעות הערב על מחזורים צרקדיאניים

לביא פרץ

הטכניון

1992

השפעת עומס העבודה על מחזורי שינה- עירות אצל רופאים

לביא פרץ

הטכניון

1992

ברירת משתנים מיטביים לאותות בקרה והתראה באמצעות מדדים אלקטרופיזיולוגיים (2)

פרת הלל

הטכניון

1992

איתור גורמי לחץ ובדיקת יעילות התערבות להפחתת לחצים בקרב נשים עובדות

קושניר תלמה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1992

חיזוי עייפות מנטלית באמצעות אותות אלקטרופיזיולוגיים

קסוטו יאיר

אוניברסיטת בן-גוריון

1992

קביעת נזקים סובקליניים באמצעות בדיקות אימונוטוקסיקולוגיות

רוזנברג חגי

המכון למחקר בולוגי בישראל

1992

השפעות תכנית פעילות גופנית יום-יומית על תפקודי ובריאות של עובדי תעשיה

רסקין הלל

האוניברסיטה העברית

1992

מדריך להדרכת עובדים בנושאי בטיחות

בן-יהודה אריה

התאחדות התעשיינים

1993

הקשר בין אפיונים פסיכולוגיים של טיפוס A, תכונת כעס ותגובתיות ריגשית לבין גורמי סיכון לתחלואה רדיווסקולרית

בן-אבי עירית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1993

המשמעות הטוקסיקולוגית המיידית וארוכת הטווח של חשיפה אקוטית להידרזין: הערכה סביבתית ואפדימיולוגית

לוריא מנחם

האוניברסיטה העברית

1993

הערכת צרכים בביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות עובדים בהתאם לחוק ולתקנות באזור ירושלים

למש קורט

מילת

1993

הערכת סיכוני קרינה לעובדים במסוף הפוספטים בנמל אשדוד

מרגליות מנחם

מרכז מחקר גרעיני שורק

1993

ניטור משולב, כימי/ביוכימי ביולוגי ואלקטרופיזיולוגי, של פועלי תעשיה חשופים למתכות רעילות

סאלווה ב'

הטכניון

1993

דפדפת רשימות תהליכים תעשיתיים והגדרותיהם

פרדו אשר

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

1993

חשיפה לחומרי הדברה בעת כניסה חוזרת (REENTRY) לחממות פרחים

פרדו אשר

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1993

ידע וגישות של עובדים לסיכונים גהותיים המוגדרים בחוק הישראלי ונוגעים ב'זכות העובד לדעת'

קהאן א'

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1993

מעקב של גורמים תעסוקתיים המנבאים תחלואה

גרין מנפרד

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1993

 ותמותה במדגם שנבדק במחקר CORDIS בין השנים 1985-1989

סקר עמדות וגישות בנושא בטיחות בקרב עובדים בתעשיה

רבינוביץ סטנלי

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1993

חשיפה תעסוקתית לממיסים אורגנים: מודל רב- משתני של ניטור ביולוגי בהערכת סיכון

שובל הלל

האוניברסיטה העברית

1993

אפיון זיהוי ואבחון הגורמים להתפתחות נויריטיס אולנריס במלטשי יהלומים

שטיין חיים

הטכניון

1993

מאפייני היפגעות של נוער בתאונות עבודה

אייזיקוביץ צבי

אוניברסיטת חיפה

1994

הנטיה לנטילת סיכון בעת התמודדות עם תקלות

וייל מאיה

הטכניון

1994

הקשר בין חשיפה בו-זמנית לעבודה מונוטונית ורעש סביבתי לבין תגובות דחק פסיכולוגי וגורמי סיכון לתחלואה קרדיווסקולארית

בן-אבי עירית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1994

אסטמה תעסוקתית וסמפטומים נשימתיים בקרב עובדי קמח - הערכת שכיחות וסיבתיות

טורגוביצקי חנה

אוניברסיטת ת"א

1994

עובדי קבלן באזור הדרום - אפיונים מבחינה תעסוקתית, סוציו-דמוגרפית ובריאותית - מחקר

כראל רפאל

אוניברסיטת בן-גוריון

1994

חלוץ

סקר תקריות אצל מאושפזים בביה"ח רמב"ם וסיבותיהן

לין שי

הטכניון

1994

אומדן דרגת הסיכון להפגע בסרטן עור כתוצאה מחשיפה לשמש בעבודה באמצעות מדידות קרינת השמש העל-סגולה הפוגעת בעובדים בישראל

עזיזי אסתר

מרכז רפואי ע"ש שיבא

1994

התערבות מערכתית בקרב בני זוג עובדים להפחתת לחצים הנובעים מקונפליקט עבודה-בית

קושניר תלמה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1994

בדיקת מאמץ ראיה אצל עובדים מול מסוף

רון שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1994

בדיקת יעילות הכלי להערכת רמת עומס ארגונומי, וזיהוי פגיעות אישית מעומס זה

וינדזור אהובה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1994

יכולת זיהוי והתמודדות של הרופא התעסוקתי עם מצבי דחק נפשי בקרב עובדים

רבינוביץ סטנלי

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1994

הערכת פרויקט גבעת שאול

שובל הלל

האוניברסיטה העברית

1994

סקר אפידמיולוגי מבנושא הארעות סרטן תעסוקתי בקרב עובדי מעבדות רפואיות תעשיתיות ומו"פ בישראל

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1994

סקר תחלואה ותמותה בקרב חקלאים בעקבות חשיפה כרונית לחומרי הדברה

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1994

סקר רטרוספקטיבי להוכחת קיום קשר בין סרטן כיס השתן ותעסוקה על פי הדיווח בתיקים הרפואיים

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1994

כיב פפטי - הקשר למאמץ פיזי אצל עובדי צוארון כחול

איצקוביץ מלכה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1995

איתור מוקדם של מחלות ריאה בעובדים תוך שימוש פונופנאומוגרפיה

גבריאלי נועם

הטכניון

1995

פיתוח שיטת In Vitro לקביעת יעילותם של תכשירים האמורים להגן בפני קרינה על סגולה במניעת נזקים מושרי קרינה, המעורבים בהתפתחות סרטן העור וחיסון עצמי

גולן דב

הטכניון

1995

הערכת נכונותו של העובד ללקיחת סיכון ולפיצוי על אי תקינות וחוסר התאמה של המערכת הטכנית: ניתוח מהלך שיקול דעת של תורן חדר פיקוד חברת חשמל - תחנת מאור דוד

גופר דניאל

הטכניון

1995

השפעת עומס קשבי על בחירת התנהגות ויעילות

גרינשפן יעקב

הטכניון

1995

הביצוע

הקשר בין תפיסת בעיות בעבודה לשחיקה נפשית ובריאות

דה מלאך נואית

אוניברסיטת בן-גוריון

1995

יתר לחץ דם והעדרות מהעבודה

עמיר סטלה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1995

סימנים נוירולוגיים בין חברי קיבוצים החשופים באופן כרוני לפסטיצידים והרביצידים

הרשינו יובל

אוניברסיטת בן-גוריון

1995

השפעת אקלים בטיחות על התנהגות עובדים בתעשיה

זהר דב

הטכניון

1995

חשיפה תעסוקתית לעופרת בשנים 1987-1994: מגמות לקחים מעבודת השטח והמלצות יישומיות

פרדו אשר

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1995

הערכה נוירופיזיולוגית של לקויי שמיעה ופגיעתם בהבנת הדיבור

פרת הלל

הטכניון

1995

יכולת גופנית וסיבולת לחום לאחר העמסת מים מכוונת ואקלום לחום

קריסטל-בונה אסטלה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1995

אלקיל-פוספאטים וכולינאסטראז בקרב עובדי כותנה, מטעים וחממות וחשיפות לחומרי הדברה  המכילים אורגנו-זרחנים

גראור פרננדה

ביה"ח הדסה

1995

בדיקת הקשר בין חשיפה תעסוקתית לפורמאלדהיד

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1995

ובין יצירת SISTER CHROMATID EXCHANGE

חשיפה לקדמיום בעקבות עישון סביל במקום העבודה

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1995

מעקב התפתחותי אחר ילדים שנולדו לאמהות שעברו צילומי רנטגן בהריון

אור-נוי אשר

המרכז הארצי ליעוץ טרטולוגי

1996

הפחתת חבלות אקוסטיות זמניות וקבועות באמצעות שתיית מגנזיום

אטיאס יוסי

הטכניון

1996

שכיחות מחלות זיהומיות תעסוקתיות בישראל, אוכלוסיות עובדים בסיכון ומודעות לקיום הבעיה

אשכנזי שי

מרכז רפואי ע"ש רבין

1996

השפעת עבודה בישיבה על התפתחות אוסטאופורוזיס בצוואר הירך

וויס מרדכי

מרכז רפואי "אסף הרופא"

1996

פיתוח מערכות אבחון בנוירוטוקסיקולוגיה התנהגותית למחקר ולישום

בן-אבי עירית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

סקר סיכונים ביולוגיים במעבדות

ישראלי איתן

המכון למחקר ביולוגי בישראל, נס ציונה

1996

השפעת עקת-חום על תיפקודי המקרופאג ותכונותיו, השלכותיה על תיפקודי המערכת החיסונית

לביא לינה

הטכניון

1996

חשיפה לאור בהיר ועבודת משמרות

לביא פרץ

הטכניון

1996

פיתוח שיטה לסקירת אוכלוסיות לחשיפה לנזק חימצוני או למתכות כבדות

מאירשטיין נעמי

אוניברסיטת בן-גוריון

1996

השפעת עומס עבודה, עומס חום וביגוד על המערכת הקריוווסקולרית

מורן דני

מרכז רפואי ע"ש שיבא

1996

הקשר בין עומס עבודה מצבי ומרחב שליטה לבין גובתיות קרדיוווסקולרית אמבלטורית בקרב פועלי תעשיה

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

סקר ארצי של חשיפה תעסוקתית לצורן דו-חמצני גבישי (סיליקה חופשית) של עובדי מחצבות ומפעלי עיבוד אבן בישראל

מרסל לייזר

המעבדה הארצית לגהות תעסוקתית

1996

קשר בין פעילות פיזית בעבודה לבין רמת שומנים וליפופרוטאינים בסרום

דוד אסתי

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

הקשר בין ותק בעבודה לבין מצוקה נפשית וגורמי סיכון קרדיווסקולריים בקרב עובדי צווארון לבן וכחול - מחקר CORDIS

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

הדקרות ממחטיםבקרב סטודנטים לרפואה בשנת ההתנסות הקלינית הראשונה בבתי חולים  אוניברסיטאים: השפעה של הדרכה

פרום פול

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

פיתוח ערכת הדרכה לארגון המעסיק ולממונה הישיר לשיפור הקליטה של עובדים לאחר אירוע לב או ניתוח מעקפים

קושניר תלמה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

שונות קצב הלב (HRV) - מדד לעייפות מנטלית

קסוטו יאיר

אוניברסיטת בן-גוריון

1996

הקשר בין סידן תזונתי, רמת הויטמין D3 בדם ורמת העופרת בדם לאחר חשיפה תעסוקתית לעופרת

קריסטל-בונה אסטלה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

מניעת התפתחות תגובה פסיכוסוציאלית מגבילה בעקבות תאונת עבודה עם פציעה קלה

רבינוביץ סטנלי

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

ניתוח דיבור ככלי לאיתור חשיפת עובדים לחומרים נוירוטוקסיים

רייפל מרק

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1996

איתור מוקדם של תיסמונות פוסט-טראומטיות בנפגעי תאונות

שלו אריה

ביה"ח הדסה

1996

השפעת מקום העבודה על פוריות הגבר

אייזנבך מיכאל

מכון ויצמן למדע, רחובות

1997

השפעת רמה נמוכה של פחמן חד חמצני (פח"ח) על זילוח הדם לשריר הלב ויכולת המאמץ בנבדקים בריאים

ביטרמן חיים

הטכניון

1997

קביעת רכוזי כרום בטונרים במכונות צילום ורמת החשיפה של העובדים

ורצקי דוד

מרכז מחקר גרעיני שורק

1997

חלוקת אחריות בין חברי צוות עבודה בביצוע תפקידים בעלי עומס גבוה: גילוי אותות - משחק בטיחות בשני משתתפים, השפעת משתני ידע ותחרות

איטקין טלי

הטכניון

1997

חשיפה מול לחץ - הקשר בין גורמי לחץ סובייקטיביים לתפקוד קוגנטיבי-התנהגותי בקרב עובדים החשופים לחומרים נוירוטוקסיים

בן-אבי עירית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

תמריצים כלכליים כגורם לקידום הבטיחות והגהות במקומות העבודה

טיר נחום

הטכניון

1997

השפעת גזי הרדמה על החדירות למערכת העצבים המרכזית ועל אלימות נגיף 'הנילוס המערבי' המוחלש

כץ ישעיהו

הטכניון

1997

הקשר בין שחיקה נפשית לבין רמת הקורטיזול ברוק בקרב עובדי תעשיה

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

תפקודי ריאות לעומת תפקודי מאמץ לב-ריאות בהערכת הנכות של חולי מחלות ריאה חסימתיות כרוניות

פינק גרשון

אוניברסיטת ת"א

1997

פרוייקט פיתוח וישום מודל חינוכי למעורבות ילדים והורים בשיפור סביבות העבודה

 

מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

1997

רמת עומס ארגונומי (ESL) כנבאי של מצוקה נפשית, העדרויות מהעבודה, תאונות עבודה וגורמי סיכון למחלות לב בקרב עובדי תעשיה

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

מעקב אחר תפקודי הריאה בעובדים בתעשיית הקמח והמזון לבעלי חיים באמצעות ספירומטריה ממוחשבת

ענבר עמרי

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

חשיבות עמית, המשמש כמודל לחיקוי (role model), לקידום בטיחות וגהות במפעלים

פיינר מבל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

עמית כ'מנהיג בטיחותי' להגברת התנהגות בטיחותית בקרב העובדים

פיינר מבל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

מחקרים בבריאות תעסוקתית (מחקרי רוחב ומחקרי

פרום פול

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

מעקב ארוך טווח) על בסיס הנתונים משלושת הגלים במחקר CORDIS

ניבוי תחלואה וחזרה לעבודה אחרי אוטם שריר הלב בחולים אשר הופנו למרפאה לרפואה תעסוקתית

פרום פול

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

התערבות מערכתית בקרב בני זוג עובדים להפחתת לחצים הנובעים מקונפליקט עבודה-בית (2)

קושניר תלמה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

האם עישון פוגע ביכולת להתמודד עם טמפרטורות סביבתיות שונות בעבודה

קריסטל-בונה אסטלה

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

מסירת מידע על סיכונים במקום העבודה: חקר גורמים המשפיעים על התהליך ומשמעויות עבור העובד

רבין סטנלי

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

מחקר מעקב של גורמים תעסוקתיים המנבאים תלואה ותמותה במדגם שנבדק במחקר CORDIS בין השנים 1985-1987

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

מעורבות פוליאמינים בתהליכים פתולוגים בעקבות

שהמי אסתר

האוניברסיטה העברית

1997

חבלת ראש סגורה

סמנים ביולוגיים - תאיים לסרטן ריאה תעסוקתי כאמצעי להוכחת קשר סיבתי ולסיקור אוכלוסיות עובדים

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

תוצאות יישום תכנית לבדיקות רפואיות ומעבדתיות

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1997

בקרב עובדי ייצור תרופות ציטוטוקסיות המשמשות

לטיפול במחלות ממאירות

מניעת סרטן עור ומחלות עיניים בעובדים חשופים לשמש - בדיקת התכנות אורכית

שני אסתר

אוניברסיטת בן-גוריון

1997

חלוקת אחריות בין חברי צוות עבודה בביצוע תפקידים עלי עומס גבוה: סיכום מחקר ארבע שנתי

גופר דניאל

הטכניון

1998

הערכת איכות תשובות לשאלות שהופנו למרכז המידע בשנת 1997

גריפל אבי

המוסד לבטיחות ולגהות

1998

חקירת תהליכי למידה אנושיים בעזרת רשתות עצביות

הופרט-גרף גיל

הטכניון

1998

הימצאות סמנים סרולוגיים להדבקה בדלקת כבד נגיפית מסוג C בעובדי בתי החולים של הדסה

סרמונטה-גרטל סימונה

ביה"ח הדסה

1998

בירושלים, 1995-6

למידה ואימון למצבי חירום ושיפור הבטיחות

דר-אל איזי

הטכניון

1998

אקלים בטיחות - פרויקט ישום במפעל בטחוני

זהר דב

הטכניון

1998

בקרת אדי ממיסים אורגניים בתעשיה בעזרת FT-IR

שגב גילי

האוניברסיטה העברית

1998

עבודה במשמרות, רמת עומס ארגונומי ותאונות עבודה בקרב עובדי צווארון כחול במחקר CORDIS

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1998

מחקר מבוקר לאימות הנטיה של עובדים חולים לא להשתתף במסרקי בריאות

פרום פול

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

1998

השפעת חשיפה לעופרת על מערכת שיווי המשקל של עובדי מפעלי מצברים

פרום פול

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1998

יכולת איתור היסט משמעותי בסף השמיעה של עובדים החשופים לרעש מזיק - על ידי בדיקת המעקב האודיומטרית החד-שנתית, לעומת בדיקה רב-שנתית

פרום פול

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1998

השפעת עומס פיזי בעבודה על מערכת הלב

פרום פול

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1998

יציבות כרומוסומית בתאי דם לבנים של עובדים החשופים לקרינה אלקטרומגנטית 1994-1996

קורנשטיין רפי

אוניברסיטת ת"א

1998

סקר סיכונים וגורמים לתחלואה ותמותה בקרב כבאים בארץ

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1998

שיטות אנליטיות מהירות להגנת העובדים מפני חשיפה לחומרים כימיים

שכטר ישראל

הטכניון

1998

מניעת סרטן עור ומחלות עיניים בעובדים חשופים

שני אסתר

אוניברסיטת בן-גוריון

1998

לשמש - בדיקת התכנות אורכית של פעולות התערבות בקרב עובדים של חברת המים לישראל - "מקורות"

תחזוקת מידע במפעלים לפי גישת הנדסת גורמי אנוש

ארב אריאל

הטכניון

1999

הנדסת גורמי אנוש בשרות הרפואה הדחופה

בן-ברק שי

הטכניון

1999

הערכת תגובה חסרה ומוחלשת לתרכיב פעיל נגד

גרין מנפרד

מכון גרטנר

1999

דלקת כבד נגיפית B, בקרב עובדי בריאות - מאפיינים ומשמעות

הקניית כלים לאיתור ולניתוח בעיות בטיחות בגישת הנדסת גורמי אנוש במפעלים

גרינשפן יעקב

הטכניון

1999

הדרכים למניעת נזקי קרינת UV בעדשת העין

דברת אהובה

הטכניון

1999

מדריך לסיכונים תעסוקתיים בתעשיות השונות

דונגי אלכסנדר

המוסד לבטיחות ולגהות

1999

חשיפה תעסוקתית לניטרוס אוקסיד: פיתוח וישום שיטת ניטור ביוכימית

כץ ישעיהו

הטכניון

1999

פרוייקט קהילתי למניעה של הפרעות קול בקרב מורים 1996-1999

מוצ'ניק חוה

אוניברסיטת ת"א

1999

מצוקה נפשית או רווחה נפשית כמנבאים תחלואה ותמותה במחקר מעקב של 10 שנים (CORDIS III)

מלמד שמואל

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1999

תפקידה של ארוחת הבוקר במפעל בניבוי היעדרויות, תאונות עבודה, תחלואה ותוחלת חיים

פרום פול

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1999

השפעת לחץ מחום סביבתי על היארעות תאונות בתעשיה

פרום פול

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1999

הערכה אלקטרופיזיולוגית של פגיעתם של ממיסים אורגניים במערכת הראיה של עובדים החשופים

פרת הלל

הטכניון

1999

לדלקים וזיהוי גורמי הפגיעה

ניתוח היבטי בטיחות בעבודה בגובה בגדיד התמרים לפי גישת הנדסת גורמי אנוש

לביא לימור

הטכניון

1999

יישום בדיקת תצמיד חלבון DNA כסמן ביולוגי למעקב, ושכיחות סמנים ביולוגים נוספים בקרב פתולוגים ואנטומאים החשופים לפורמאלדהיד

שחם יהודית

המכון לבריאות העובד ושיקומו

1999

מחקר הערכה - יחידת היישום במרכז המחקר

גריפל אבי

דאס דאמאג' אנאליזיס סיסטמס בע"מ

2000

בבטיחות בעבודה והנדסת אנוש בטכניון

ניתוח סוגי ונסיבות תאונות עבודה לפי ענף כלכלי

לוסקי אילה

מכון גרטנר

2000

גורמים והתרחשויות בזמן העבודה המשפעלים תסמונת כלילית חריפה - מחקר לפי ה-Case-Crossover

ליפובצקי נסטור

אוניברסיטת ת"א

2000

 Design

השפעת תעסוקה על הסיכון היחסי לתחלואה בהפטיטיס A ועל שכיחות הנוגדנים לנגיף בסרום

אשכנזי שי

שירותי בריאות כללית

2000

מחקר הערכה - יחידת 'משוב' במכון לבריאות העובד

גריפל אבי

דאס דאמאג' אנאליזיס סיסטמס בע"מ

2000

השפעת עבודה בסיעוד רפואי על בריאות העובד: התפתחות לחץ ושחיקה בקרב אחיות בתי-חולים

זהר דב

הטכניון

2000

סמנים ביוכימיים לתחלואה לבבית בעובדי משמרות

לביא פרץ

הטכניון

2000

ועובדי יום

שחיקה נפשית כמנבאת תחלואה כללית באוכלוסיית עובדים - מחקר מעקב

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2000

ישנוניות יתר ביום ומעורבות בתאונות עבודה - מחקר מעקב

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2000

הקשר בין חשיפה לתנאי עבודה וסביבה שליליים לבין תפיסת חולי והיעדרויות מהעבודה של עובדים בעלי

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2000

מחלה כרונית

שחיקה נפשית כמנבאת הארעות של בעיות שרירים-שלד: מחקר מעקב של 3-5 שנים באוכלוסיה העובדת

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2000

ניבוי השתלבות בעבודה, ותפקוד בחיי היום-יום

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2000

אצל חולי לב, ע"פ פרמטרים שנמדדו בזמן האישפוז: מעקב חוזר - אחרי 6-7 שנים

איזה בדיקה מראה את הסימנים הראשונים של חבלה אקוסטית - מחקר נסויי בבעלי חיים

סומר חיים

האוניברסיטה העברית

2000

חשיפה תעסוקתית לאלומניום ובדיקת הקשר בין גורמים סביבתיים ומשך חשיפה לבין רמת אלומניום בשתן

פרדו אשר

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2000

גילוי מוקדם של הפרעות נוירוטוקסיות המשפיעות על המערכת הקרדיווסקולרית כתוצאה מחשיפה תעסוקתית לעופרת

פרום פול

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2000

מעקב אחר בריאות עובדים שהיו חשופים בעבר לאסבסט: סיכום

פרום פול

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2000

מודל לקביעת פרמיית ביטוח בענף הבנייה ההנדסית

צוקר יצחק

המנתב בע"מ

2000

על בסיס מדדי בטיחות וגהות תעסוקתית

שכיחות אלרגיה ללטקס בעובדי בתי-חולים

שליט מאיר

ביה"ח הדסה

2000

המהלך הרפואי וההסתגלות הנפשית והחברתית של חולים לאחר אוטם שריר הלב

דרורי יעקב

אוניברסיטת ת"א

2001

ניטור חשיפה תעסוקתית למתילן כלוריד: פרוטוקול דיגום ויציבות דגימות שתן

הופר אריקה

הטכניון

2001

נזקי קרינת UV-A לעדשת העין בתרבית איבר

עזאם נאיל

הטכניון

2001

הנזק הנגרם לעדשת העין כתוצאה מחשיפה לחום

פולק דינה

הטכניון

2001

שימוש בבדיקת כיח מגורה לנטור ביולוגי ונטור מוקדם של נזקים ריאתיים באוכלוסיית עובדים החשופים לאבק מזיק

לרמן יהודה

מרכז רפואי תל אביב

2001

הארעות סרטן תעסוקתי בקרב עובדי מעבדה בישראל

מודן ברוך

מרכז רפואי ע"ש שיבא

2001

השפעה של לחצים פיזיקלים ואחרים בעבודה על בריאות העובד

פרום פול

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2001

הארעות סרטן תעסוקתי בקרב עובדי מעבדות ביולוגיות, רפואיות ותעשיתיות בישראל

שחם יהודית

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2001

מודל לניהול בטיחות בפרויקטים מורכבים

זוננשיין אביגדור

רפא"ל

2001

מודל לפעילות של ועדות בטיחות משותפות להנהלה ולעובדים

גריפל אבי

המוסד לבטיחות ולגהות

2002

סקר לבדיקת מאפיני תאונות עבודה אצל עובדים בביה"ח רמב"ם

לין שי

הטכניון

2002

בדיקת הקשר בין לחץ ושחיקה נפשית לבין הפרעות שינה ושינויים במחזור הקורטיזול

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2002

הערכת יעילות שיטת הדרכה והסברה להעלאת שיעור השימוש בציוד מגן אישי בתעשיה

פוספלד נחום

המוסד לבטיחות ולגהות

2002

ניבוי תמותה באמצעות שינויים בוויסות האוטונומי של

פרום פול

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2002

הלב כתוצאה ממאמץ

מדריך לשיטות ואמצעים למניעת תאונות משינוע ידני

טלמור רם

המוסד לבטיחות ולגהות

2003

עיצוב תוויות חומרי הדברה על פי עקרונות הנדסת אנוש

רפפורט-ליטאי אורית

הטכניון

2003

המצאות נוגדנים לנגיף אבעבועות רוח בקרב אוכלוסיות עובדים נבחרות

אשכנזי שי

שירותי בריאות כללית

2003

פרוייקט מדידה של מדיניות מיושמת לעומת מדיניות מוצהרת

זהר דב

הטכניון

2003

Codes of Practice - מחקר משפטי השוואתי

לביא אלדד

א. לביא ושות' (1996) בע"מ

2003

הומוצסטאין בעובדי משמרות ועובדי יום

לביא לינה

הטכניון

2003

בחינת האפשרות להקמת מערכת של נהלי בטיחות וגהות

לסטר ראובן

משרד עו"ד לסטר

2003

שיפור הסתגלות עובדים לעבודה במשמרת לילה אמצעות חשיפה מבוקרת לאור בעוצמה בינונית

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2003

הקשר שבין חשיפה לרעש תעסוקתי רעש סביבתי ולחץ בעבודה לבין ערכי קצב לב ולחץ אמבולטורי

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2003

עבודה מעבר לגיל הפרישה - קשרי גומלין עם בריאות וחולי

מערבי יורם

ביה"ח הדסה

2003

חקר חשיפה תעסוקתית לקולופוני בתהליך הלחמה ידנית

פרדו אשר

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2003

הארעות מצטברת של דלקות עור ממגע בקרב עובדים בבריכות טיפוליות שחוטאו בתולדות כלור

פרדו אשר

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2003

ההיענות בקרב אחיות לחובת השימוש בכפפות: גורמים אישיים, פסיכו-חברתיים וארגוניים

קושניר תלמה

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2003

סמנים ביולוגיים לחשיפה לסיליקה גבישית המוכרת גורמת לסרטן ריאה תעסוקתי

שחם יהודית

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2003

סמנים ביולוגיים בסרטן שלפוחית השתן המאפיינים שיפה למסרטנים תעסוקתיים

שחם יהודית

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2003

שכיחות חשיפות תעסוקתיות למסרטנים וסמנים ביולוגיים לחשיפות אלו בסרטן שד

שחם יהודית

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2003

מחקר לפיתוח ניידת לחומרים מסוכנים במקומות עבודה

שכטר ישראל

הטכניון

2003

נוהל קביעת ריכוזי איזופלורן ואנפלורן באוויר

גולדברג פיליפ

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

נוהל קביעת ריכוז מתילן כלוריד באוויר

גולדברג פיליפ

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

נוהל קביעת ריכוזי כלור באוויר

גולדברג פיליפ

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

סקר סיכוני חשיפת עובדים לקרינה מייננת במפעלי עשיה המעבדים פוספטים ואפר פחם בהקשר לבחינת סיווגם כעובדי קרינה

גרוף יאיר

מרכז מחקר גרעיני שורק

2004

הקשר שבין חשיפה לרעש תעסוקתי רעש סביבתי ולחץ בעבודה לבין ערכי קצב לב ולחץ אמבולטורי – שנה II

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

השלכות בטיחות של משימת בקרה ושליטה - השוואה

פרוש אבי

הטכניון

2004

בין שני אתרים

מיפוי בעיות ארגונומיות של הגפיים העליונות לצורך יפורים בעמדות ובכלי עבודה במפעל בתעשיית המעגלים המשולבים

ליפשיץ יאיר

הטכניון

2004

מיפוי בעיות ארגונומיות של הגפיים העליונות לצורך יפורים בעמדות ובכלי עבודה במפעל לייצור כלי חיתוך לעיבוד שבבי

ליפשיץ יאיר

הטכניון

2004

סדנת ארגונומיה של הגפיים העליונות לממוני בטיחות

ליפשיץ יאיר

הטכניון

2004

פרוייקט מיפוי סיכונים גהותיים פוטנציאלים בתעשיה 1994-2000

מיימן מיכאל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

סקר ספרות - מאפיינים תעסוקתיים, פסיכוחברתיים ואישיים הקשורים ליציאה לפנסיה מוקדמת/פנסית

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

נכות בקרב עובדים מבוגרים

הקשר שבין עומס פיזי בעבודה, העדרויות מחלה ותמותה בקרב עובדים צעירים ומבוגרים

מלמד שמואל

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

ליווי הטמעת תקן ניהול בטיחות ישראלי 18001 בחברות מבוזרות גיאוגרפית וארגונית

נוה איתן

הטכניון

2004

אכיפה ידידותית של תקנות בטיחות במפעלים

ערב עידו

הטכניון

2004

שיטה לקביעת פחמימנים ארומטים פוליציקליים

פרדו אשר

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

שיטה לקביעת אתנול אמין (ETHANOLAMINE) באוויר

פרדו אשר

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

שיטה לקביעת איזופורון דיאיזוציאנט (IPDI) באוויר

פרדו אשר

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

מודל לקביעת פרמיית ביטוח במפעלי תעשיה על בסיס מדדי בטיחות וגהות תעסוקתיים

צוקר יצחק

המנתב בע"מ

2004

גורמים מסרטנים ותחלואה בסרטן עבודת מתכת

שחם יהודית

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

שכיחות הפלות טבעיות ותחלואה בקרב עובדי מעבדות ביולוגיות, רפואיות ותעשייתיות בישראל

שחם יהודית

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

הערכת החשיפה באמצעות מדידות אוויר נשוף

שיין ראלף

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית

2004

מערכת להגנת עובדים מפני התמוטטות דפנות תעלות וחפירות

צוקר יצחק

המנתב בע"מ

2004

בניית מודל לניהול הבטיחות בפרוייקטים מורכבים וניסוי הטמעתו בחברת בניין מובילה

צוקר יצחק

המנתב בע"מ

2004

ניתוח וכימות מודלים מנטליים ואובייקטיביים - כלי לניטור גורמי סיכון תעסוקתיים

זינרייך דוד

הטכניון

2005

סמנים פיזיולוגיים לחקירת עומס עבודה

לביא פרץ

הטכניון

2005

קיצור זמן ההתערבות בפרויקט אקלים בטיחות ושיפור הטמעת השינוי הארגוני

ערב עידו

הטכניון

2005

בחינת השימוש בבדיקת הפלטים השבלוליים ככלי לאבחון מוקדם, ניטור וניבוי של ליקוי שמיעה מושרה רעש

שצ'ופק אבי

הטכניון

2005

גורמים בתכנון העבודה ובעיצוב סביבת העבודה של עובדי שרות לקוחות המשפיעים על בריאות נפשית, לחץ ושחיקה בעבודה של העובדים בעבודות שרות הקשורות בקבלת קהל

רפאלי ענת

הטכניון

2005

פיתוח תג אישי למדידת חשיפה של עובדים לחומרים מסוכנים

שכטר ישראל

הטכניון

2005

שיפור הבטיחות והגהות בעבודה עם כבלי פלדה בבניה ובתעשייה, ובעיקר בעגורני צריח

וייס מנחם

הטכניון

2006

תווך מידע אחיד בבטיחות, בגהות ובבריאות תעסוקתית בישראל - קווים מנחים לבניית מערכות מידע - הגדרת הדרישות לאפיון מרכיבי מידע משותפים

מיימן מיכאל

MPMED inform bureau LTD.

2006

תווך מידע אחיד בבטיחות, בגהות ובבריאות תעסוקתית בישראל - קווים מנחים לבניית מערכות מידע

מיימן מיכאל

MPMED inform bureau LTD.

2006

בטיחות וגהות בתעשיית הדפוס - מנחה

ארנן אשר

המוסד לבטיחות ולגהות

2007

היבטי בטיחות וגהות בתהליכי טיפול בפני שטח של תכות בשיטות כימיות

פלדמן ליביו

המוסד לבטיחות ולגהות

2007

בטיחות וגהות בתעשיית הפלסטיק - מנחה

ארנן אשר

המוסד לבטיחות ולגהות

2007

התערבויות יעילות למניעת דקירות ממחטים בקרב עובדי מערכת הבריאות - רפואה נסמכת הוכחות  (EBM-Evidence Based Medicine)

הלמן שרה

מרכז רפואי רבין

2007

מדידת חשיפת עובדים לקרינה על-סגולה ממקורות מלאכותיים

גרוף יאיר

מרכז מחקר גרעיני שורק

2007

שיטה "רזה" דינאמית וכמותית לתכנון פעילות להגברת הבטיחות בבנייה

רפאל זקס

הטכניון-המכון לחקר הבנייה

2007

ערכה לניהול הבטיחות והבריאות במעבדות כימיות וביולוגיות

אפרת רורמן

המעבדות לבריאות הציבור-ת"א

2007

תכנית בטיחות-מודל שלדי למרכיבי הניהול והארגון

אבי גריפל

המוסד לבטיחות וגהות

2007

היבטי בטיחות וגהות בתהליכי טיפול בפני שטח של מתכת בשיטות כימיות

ליביו פלדמן

המוסד לבטיחות וגהות

2007

דו"ח מסכם לפעילות יחידת היישום בשנת 2007

דני גופר

הטכניון

2007

מאפיינים ארגונומיים בכלי  עבודה-מאגר מידע דו"ח סיכום פרויקט

מתן ורד

פמן  אס.סי.פי

2008

שעורי תאונות עבודה בישראל ובחו"ל:מחקר השוואתי

אבי גריפל

המוסד לבטיחות וגהות

2008

משתנים  המאפיינים תאונות עבודה בישראל ובעולם

אבי גריפל

המוסד לבטיחות וגהות

2008

הסיכונים הבריאותיים הנוירוטוקסיים שבחשיפה סביבתית ארוכת טווח ובמינון נמוך לזרחנים אורגניים בקיבוצי עמק החולה

יורם פינקלשטיין

בי"ח שערי צדק

2008

הערכת השינויים שבוצעו במערך  הבטיחות והגהות במקומות עבודה בעקבות כניסתם לעבודה של ממוני בטיחות בוגרי התוכנית לניהול והנדסת בטיחות באוניברסיטת בן גוריון

תלמה קושניר

אוניברסיטת בן גוריון

2008

דו"ח סופי על השוואת  בוגרי תואר שני בהנדסת בטיחות באוניברסיטת בן גוריון עם אנשי מקצוע בבטיחות ,בוגרי קורסי הכשרה אחרים.

תלמה קושניר

אוניברסיטת בן גוריון

2008

בדיקת יעילות התערבות לאיתור ישנוניות-יתר ביום והגברת מודעות להשלכותיה הבטיחותיות ,על הפחתת המעורבות  בתאונות עבודה בקרב עובדי תעשייה.

אסתי ויסברג

המוסד לבטיחות וגהות

2008

דו"ח מסכם לפעילות יחידת היישום בשנת 2008

דניאל גופר

מרכז מחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש-הטכניון

2008

חוברת מידע בנושא איתור וצימצום גורמי סיכון במרכזי שרות טלפונים

עידו מורג

המוסד לבטיחות וגהות

2008

סקירת כלים חדישים לבצוע הערכות של חשיפות תעסוקתיות,בקרב עובדים בחקלאות ומדבירים תברואתיים לחומרי הדברה,לצורך בחינת יישומם בישראל.

גון יאנג

משרד הבריאות

2008

שימוש במנוף כחלופה מועדפת לניוד מטופלים

דבורה אלפרוביץ

א-ארגו

2008

תעסוקה,מבנה הגן אפוליפופרוטאין E והסיכון למחלת פרקינסון

ניר גלעדי

ביה"ס לרפואה אוניברסיטת ת"א

2008

העלאת רמת האפקטיביות של שילוט בטיחות במקומות עבודה

נחום פוספלד

ארגו

2009

הבסיס הכלכלי מאחורי ההשקעה בבטיחות עובדים:ניתוח ברמת הארגון  וברמה הלאומית

איתן נווה

הטכניון

2009

שדות אלקטרומגנטיים ממערכת MRI

רונן ראובני

מרכז לחקר גרעיני נחל שורק

2009

התנהגות אגרסיבית של לקוחות:השלכות על  העובדים והארגון ודרכי התמודדות

שי צפריר

אוניברסיטת חיפה

2009

פתוח תבנית הסתברותית להערכת חשיפה במקומות עבודה בישראל

אשר פרדו

המוסד לבטיחות וגהות

2010

פתוח וניסוי של שיטה להערכת רמת הבטיחות והגהות בעבודה בשיטות חדשניות של בנייה מתועשת

יחיאל רוזנפלד

הטכניון-המכון לחקר הבנייה

2010

איתור מועמדים לקבלת רישיון נהיגה מקצועי,הסובלים מהפרעות נשימה בשינה

פרץ לביא

מרכז מחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש-הטכניון

2010

שפור אקלים בטיחות של עובדי קבלן באמצעות מנהיגות

גיל לוריא

אוניברסיטת חיפה

2010

שיטות להתמודדות עם עייפות במהלך נהיגה ממושכת בקרב נהגים מקצועיים

דוד שנער

אוניברסיטת בן גוריון

2010

פתוח ובדיקת יעילות של שיטת הדרכה באמצעות תמונות ,ללימוד הרגלי עבודה נכונים ,למניעת פגיעות שריר שלד בקרב עובדים השוהים שעות רבות מול מחשב.

מירב טייב

אוניברסיטת בן גוריון

2010

פתוח מודל לבחינת הפעלת מנגנוני הרתעה אפקטיביים בבטיחות ,כלפי מפרי חוקי בטיחות במפעלים-סקירת ספרות ומחקר יישומי

הדס בלום

חברת ה.ב. איכות ויזמות בע"מ

2011

התפלגות תאונות במתקני הרמה

אלון שמש

הנדסה בגובה בע"מ

2011

אבחון וניטור אובייקטיבי של חבלה אקוסטית תעסוקתית באמצעות מדדים כוכלארים ועצביים

אטיאס יוסף

אוניברסיטת חיפה

2011

המשך פיתוח אפליקציית חיפוש מבוססת WEB למאגר מידע,על מאפיינים ארגונומיים של כלי עבודה ידניים

אביטל זיק

א.מ.ן  דזיין

2011

חיידקים אינדיקטורים וגורמי מחלות על משטחים בסביבת העבודה המשרדית

שמשון בלקין

האוניברסיטה העברית

2011

פתוח ערכת הדרכה להכשרת ממוני בטיחות ביולוגית במקומות עבודה,ולקראת מיסוד המקצוע

איתן ישראלי

ישראלי ביוהזארד בע"מ

2011

הכשרת עובדים לבטיחות בבנייה באמצעות מציאות מדומה

רפאל זקס

המכון הלאומי לחקר הבנייה

2012

הקשר בין איכות השרות הנתפס ,לרמת ההקפדה על בטיחות העובדים ושמירה על הסביבה

נחום פוספלד

ארגו

2012

חשיפה תעסוקתית של עובדי מעבדה לסמים:הערכת מידת החשיפה וההשלכות הבריאותיות.

ידידיה בנטור

רמב"ם-מרכז ארצי למידע בהרעלות

2012

פרויקט פיתוח מתודולוגיה לקישור בין נתוני חשיפה לנתוני תחלואת עובדים בארץ

יהודה לרמן

שרותי רפואה כללית-רפואה תעסוקתית

2012

הערכת  החשיפה התעסוקתית לקרינה מייננת במרפאות וטרינריות.

זאן קוך

המרכז למחקר גרעיני נחל שורק

2012

פיתוח וניסוי מנחה לנושא נעילה ותיוג של מקורות אנרגיה למתקנים

אבי גריפל

דאס אינטרנשיונל בע"מ

2013

השפעת הטיפול בויטמין D על תפקוד רב מערכתי בגברים צעירים עם חסר ויטמין D עקב תנאי עבודה.

צופיה איש שלום

ביה"ח רמב"ם

2013

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.