תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמכרזים והכרהתמונה גרפיתפרסומיםתמונה גרפיתכרטיס ביקור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
אודותינו
חקר עיסוקים
כרטיס ביקור - אנשי קשר
עדכון תוכניות לימודים
פיתוח דגמי הכשרה
פיתוח פרוייקטים מערכתיים
פיתוח תוכנית לימודים חדשה
רשימת מקצועות
ראשי > Channels > הכשרה מקצועית והון אנושי > תוכניות לימוד
רשימת מקצועות

יחידה לתוכניות לימודים

 

רקע

 

היחידה לתוכניות לימודים עוסקת בפיתוח, שיפור ועדכון תוכניות לימודים למקצועות הנלמדים במסלולי הכשרה והשתלמות, למסגרות נוער ומבוגרים, בהתאם למטרות האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם.

 

תחומי הפעילות העיקריים הם אלה:

 

א.       עדכון שוטף והתאמה של תוכניות הלימודים, המשמשות בסיס להכשרה ולהשתלמויות. זאת במגמה להתאימן להתפתחויות הטכנולוגיות ולדרישות המשק והתעשייה.

 

ב.       פיתוח תוכניות לימודים למגמות ולמקצועות חדשים או ארגון מחדש של ענפים ו/או  מקצועות קיימים על פי:

·          התפתחויות טכנולוגיות ברמת המשק, הענף והמקצוע (פרוייקטים טכנולוגיים, חקר עיסוקים ועוד)

·          צרכים חדשים/ייחודיים של אוכלוסיות הלומדים (פרוייקטים דידקטיים ועוד)

·          שינויים מבניים של מסגרות לימודיות

·          הסדרים ארגוניים ותחיקתיים (חוקי הכשרה וכו').

 

ג.        עיצוב מחדש של מסגרות ומסלולי הכשרה לנוער ומבוגרים, כגון: תוכניות לימודים לאוכלוסיות מיוחדות, עולים, שילוב בין הכשרה מוסדית לבין הכשרה בתעשייה.

 

ענפים עיקריים

 

תוכניות הלימודים מאורגנות בכ-20 ענפים מרכזיים. כיום מופעלות כ-300 תוכניות לימודים להכשרה בסיסית ולהשתלמויות במסגרות ובמסלולים שונים בענפים אלה: סרטוט, בניין וסביבה (כולל ארכיאולוגיה), מחשבים, תחבורה, דפוס וצילום, טיפוח חן, הצלה ומקצועות ימיים, מינהל, מטפלות, עובדי מים, מכונות, רכב, מלונאות והארחה, חשמל ואלקטרוניקה, אופנה וטקסטיל, עיבוד עץ, פרה-רפואי, מקצועות יהדות, שונות (גננות נוי, צורפות ועוד) ומכינות כלליות וייעודיות.

בנוסף לכך מפתחת היחידה תוכניות לימודים למגוון מקצועות כלליים ומקצועות עזר לכל מגמות ההכשרה (אנגלית טכנית, מתמטיקה, מבוא למחשב ועוד).

 

קשרי גומלין

 

היחידה מקיימת קשרי גומלין עם מחלקות נוער ומבוגרים, עם המחוזות, עם הפיקוח ועם היחידות האחרות, המרכיבות את המחלקה הפדגוגית. זאת למטרות ייעוץ והנחיה בפיתוח חומרי לימוד, בחינות, סיווג מקצועות, השתלמויות, הטמעה ועוד.

 

 

רשימת ענפים מקצועיים

 

סרטוט

מתכת/מכונות

בניין וסביבה

רכב

מחשבים

הארחה

תחבורה

חשמל ואלקטרוניקה

דפוס, צילום והפקה

אופנה וטקסטיל

טיפוח חן

טכנולוגיות עץ ורהיטים

הצלה ומקצועות ימיים

פרה - רפואי

מינהל

שונות

מטפלות

מקצועות יהדות

עובדי מים

מכינות

 

 

תחומי פעילות עיקריים ופרוייקטים

 

·         פיתוח מערך קוריקולרי למגמות הכשרה ולמקצועות לימוד למסגרות נוער ומבוגרים, שבפיקוח האגף וכן, הפקת תוכניות לימודים והפצתן למוסדות הכשרה.

·         עריכת חקר עיסוקים בתחומים טכנולוגיים כבסיס לבינוי תוכניות לימודים.

·         עיצוב ופיתוח מנגון להפצת תוכניות לימודים במדיה מגנטית.

·         הערכת מקצועות ותוכניות לימודים במסגרת ההכרה במוסדות להכשרה מקצועית.

·         פיתוח פרוייקטים דידקטיים, טכנולוגיים ואינטרדיציפלינריים.

 

·         פיתוח דגם הכשרה לפרופיל אוכלוסייה בסטטוס "הבטחת הכנסה".

·         ניתוח מאפיינים של אשכולות עיסוקים במגמה להגדיר את הפערים בין דרישות העיסוק לפרופילים של אוכלוסיות חלשות.

·         פיתוח מכינה לקידום השכלתי וטכנולוגי לאוכלוסיות חלשות (תג"ת טכנולוגי).

·         בינוי תוכניות רצף.

·         בינוי מסלול במסגרת כיתות-המשך לתלמידים מצטיינים לרמת טכנאי.

·         מיפוי ופיתוח "מיומנויות רכות" ומיזוגן בתוכניות לימודים רב-תחומיות (כמו: מכטרוניקה). 

·         גיבוש מתודולוגיה למיפוי שינויי מקרו בשוק התעסוקה:

·         מקצועות בדעיכה

·         מקצועות יציבים

·         מקצועות בצמיחה

·     כבסיס לפיתוח ועדכון תוכניות לימודים.

·         עיבוד תוכניות לימודים למסלול נוער בהתאם לחוק החניכות.

·         עיבוד תוכניות למסלול נוער בהתאם לאשכולות של בגרויות בתחומים שונים.

·         תכנון, פיתוח ויישום פרוייקטים משותפים ישראל/גרמניה בתחומי: מרכב הרכב המודרני, מכטרוניקה, טכנולוגיות המידע.

·         עדכון שוטף והתאמת תוכניות לימודים בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות ודרישות המשק.

·         מיפוי ובדיקת "תוכניות מדף" מהמגזר העסקי בתחומים מבוקשים.

·         עיבוד והפקת אוגדנים ופרסומים שונים.

·         ייזום פעולות מידוע, הטמעה ומשוב על תוכניות לימודים חדשות ופרוייקטים.

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.