תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
אגף הכספים - חשבות
איזורי פיתוח ועדיפות לאומית
אכיפה והסדרת חוקי עבודה
אנשים עם מוגבלות
הגנת הצרכן
חונכות עסקית
חיילים משוחררים
יחסי עבודה - הסכמים קיבוציים
יחסי עבודה - סכסוכי עבודה
כוח אדם בשעת חרום
מאה - היחידה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי
מה"ט - הנדסאים וטכנאים מוסמכים
מהנדסים ואדריכלים
מורשי נגישות
מינהל יהלומים
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
מינהל תעשיות
מרכז ההשקעות
משקלות, מידות וסטנדרטים
ניהול איכותי
סחר חוץ - יבוא
סחר חוץ - יצוא
סחר חוץ - QIZ
עיצוב תעשייתי
פיקוח מחירים
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
פירסומים
קרנות סיוע לשיווק לחו"ל
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי -רשפ"ת- ICA
ICA Forms
רשם האגודות השיתופיות
תכנית ניצוץ
תקינה
ראשי > Channels > "טופס נט" - טפסים ממוחשבים > מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

  תמונה גרפית תמונה גרפית
שם הטופס קובץ להורדה הוראות מנכ"ל חקיקה הנחיות טופס מקוון
1 בקשה לקבלת אישור כשירות תמונה גרפית
2 בקשה לקבלת אישור להדרכה תמונה גרפית
3 הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות תמונה גרפית
4 הודעה על מינוי מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה תמונה גרפית
5 "בקשה לפטור ממסגרת בטיחות בהפעלת טרקטור תמונה גרפית
6 טופס הודעה על פעולות בנייה תמונה גרפית
7 טופס הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע - גרסה 6 תמונה גרפית תמונה גרפית
8 טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה תמונה גרפית
9 טופס רישום הדרכה תמונה גרפית
10 תסקיר בדיקת דרגנוע תמונה גרפית
11 בדיקה של מנגנוני בטיחות דרגנועים תמונה גרפית
12 בקשת היתר להתזת חול תמונה גרפית
13 בקשה להיתר הפעלת זיקוקין דינור תמונה גרפית
14 בקשה להיתר קנייה, להעברה ולשימוש בחומרי נפץ תמונה גרפית
15 טופס מינוי ממונה בטיחות קרינת לייזר תמונה גרפית
16 אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה תמונה גרפית
17 כתב מינוי לאדם כשיר תמונה גרפית
18 טופס בקשה להכרה בהוראות המעבר- תקנות עבודה בגובה תמונה גרפית
19 יומן הפעלת זיקוקין תמונה גרפית
20 הצהרה בנוגע למכירה אחסנה העברה ושימוש בזיקוקין דינור מקטגוריה 2 תמונה גרפית
21 טופס הודעה על ביצוע עבודת גלישה תמונה גרפית
22 טפסי בירור חשיפה לקרינה לעובדים תמונה גרפית
23 בקשה להכרה ביום עיון בהשתלמות לממונים על בטיחות תמונה גרפית תמונה גרפית
24 הגשת בקשה להטמנת גפ"מ תמונה גרפית
25 טופס דיווח על ימי השתלמות לצורך חידוש אישור כשירות ממונה בטיחות תמונה גרפית
26 טופס מינוי ממונה בטיחות קרינה מייננת תמונה גרפית
27 דוח בדיקה סביבתית לדוגמא תמונה גרפית
28 פנקס בריאות לדוגמא תמונה גרפית
29 תסקיר בדיקה לאביזרי הרמה לדוגמא תמונה גרפית
30 תסקיר בדיקה לכלי לחץ לדוגמא תמונה גרפית
31 תסקיר בדיקה למכונות הרמה לדוגמא תמונה גרפית
32 תסקיר בדיקה למעלית לדוגמא תמונה גרפית
33 הודעה בדבר קניה, העברה והפעלת זיקוקין דינור מקטגוריה 2 תמונה גרפית
34 טופס בקשה והמלצה זיקוקין דינור מסוג כוורות קטגוריה 3-4 עד 38 מ"מ תמונה גרפית

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.