תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתסקר גולשיםתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
פיקוח על המחירים - מידע כללי
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996
מצרכים ושירותים בפיקוח - הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חלים פרקים ה', ו' ו-ז'
רשימת מחירים מירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות
אמות מידה לבחינת הצורך בשינוי מחירים (לעבודת ועדת המחירים)
דו"ח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים
- לצורך תיקון מחיר בסיסי (דו"ח סוארי)
"שאלומט-סוארי" דווח ממוחשב לבדיקת רווחיות של חברות מפוקחות (לצורך תיקון מחיר בסיסי)
דוד שטינמץ מונה למפקח על המחירים החל מ-1.1.2012
הודעה על הסמכת מפקחים על המחירים
ליצירת קשר - יחידת תקציבים תמחיר ופיקוח על המחירים
פיקוח על מחירי הלחם – בחינת שינויים
ראשי > צרכנות > פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים
רשימת מחירים מירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות

עדכון מחירים מרביים נכון ליום 1.1.2014

המחירים לצרכן כוללים 18% מע"מ

רשימת המוצרים:

 

( המחירים  הנקבעים ע"י משרד הכלכלה ובאחריותו)

 1. לחם
 2. מלח מאכל

( המחירים  הנקבעים ע"י משרד החקלאות ובאחריותו)

 1. חלב ומוצריו
 2. תוצרת חלב וניגרת
 3. חמאה
 4. גבינות קשות
 5. גבינות רכות
 6. ביצי מאכל בתבנית של 12

 

מצרכים שמחיריהם נקבעים ע"י משרד הכלכלה:

 

 1. לחם: תאריך השינוי. 2.6.2013  (העלאת מע"מ ל- 18%)

בעקבות העלאת שיעור המע"מ ל- 18% יעודכנו מחירי הלחם והמלח המפוקחים בשיעור של - 0.86%

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

אחיד  (כהה)

כיכר 750 גרם

3.88

5.11

4.33

לבן

כיכר 750 גרם

3.84

5.11

4.33

חלה או מאפה שמרים

כיכר 500 גרם

4.21

5.58

4.73

אחיד (כהה) פרוס וארוז

כיכר 750 גרם

5.74

7.67

6.50

לבן פרוס וארוז

כיכר 500 גרם

4.99

6.82

5.78

 

 

 1. מלח  מאכל תאריך השינוי. 2.6.2013 (העלאת מע"מ ל- 18%)

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

מלח מטבח רגיל, מלח מטבח  מעולה,

1 ק"ג

1.56

2.09

1.77

מלח שולחן מעולה ומלח שולחן מעולה גס

1 ק"ג

1.56

2.09

1.77

 

 

מצרכים שמחיריהם נקבעים ע"י משרד החקלאות (כולל כל כשרויות)

 1. חלב שתיה : תאריך השינוי:1.1.2014

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

חלב טרי 3% שומן (רגיל)

שקית 1 ליטר

4.04

5.30

4.49

חלב טרי  1% שומן (רגיל) 

 שקית 1 ליטר

3.77

4.95

4.19

חלב טרי 3% שומן (רגיל)                 

קרטון+פקק1ליטר

4.64

6.30

5.34

חלב טרי 1% שומן (רגיל)

קרטון+פקק1ליטר 

4.35

5.90

5.00

 

 

 1. תוצרת חלב ניגרת: תאריך השינוי 1.1.2014

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

אשל 4.5% שומן

גביע 200 מ"ל

1.19

1.65

1.40

גיל 3% שומן

גביע 200 מ"ל

1.10

1.52

1.29

שמנת חמוצה 15% שומן רגילה    

גביע 200 מ"ל

1.78

2.44

2.07

שמנת מתוקה 38% שומן                                                                

מ"לקרטון  250

4.64

6.60

5.59

 

 1. חמאה: תאריך השינוי 1.1.2014

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

חמאה רגילה

חבילה 100 גרם

3.05

4.13

3.50

 

 1. גבינות קשות: תאריך השינוי  1.1.2014

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

גבינה קשה חצי שמנה עמק רגילה

חריץ  1  ק"ג

33.03

45.45

38.52

גבינה קשה שמנה גלבוע

חריץ  1  ק"ג

31.19

43.14

36.56

 

 1. גבינות רכות : תאריך השינוי 1.1.2014

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

גבינה לבנה 5% 

250 גרם

3.70  

5.11

4.33

 

 1. ביצי מאכל באריזה קמעונאית של 12 תאריך השינוי 21.11.2013

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

ענק ( XL )

מעל 73 גרם

9.90

13.60

11.50

גדול (L )

מ- 63 עד 73 גרם

9.10

12.50

10.60

בינוני  ( M )

מ- 53 עד 63 גרם

8.39

11.50

9.75

 

לגבי אריזות סגורות המכילות מס' שונה של ביצים, יהיה המחיר לצרכן כולל מע"מ,

 

כפי הנאמר בציטוט מצו משרד החקלאות דלהלן:

 

סעיף 1:  (ראה הטבלה דלעיל).

 

באריזה קמעונית של 12 ביצים שמשקלן כנקוב בטור א' בתוספת הראשונה וגודלן כנקוב בטור ב' לצידו,

בכל הארץ, למעט באזור אילת - המחיר כמפורט בטור ג' לצדם, ובאזור אילת - המחיר כמפורט בטור ד' לצדם;

סעיף 2:

 

באריזה קמעונית שאינה של 12 ביצים - המחיר המתקבל מחלוקת מספר הביצים שבאריזה ב- 12,

 

כפול המחיר שלפי פסקה (1);

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.