תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
פיקוח על המחירים - מידע כללי
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996
מצרכים ושירותים בפיקוח - הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חלים פרקים ה', ו' ו-ז'
רשימת מחירים מירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות
אמות מידה לבחינת הצורך בשינוי מחירים (לעבודת ועדת המחירים)
דו"ח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים
- לצורך תיקון מחיר בסיסי (דו"ח סוארי)
"שאלומט-סוארי" דווח ממוחשב לבדיקת רווחיות של חברות מפוקחות (לצורך תיקון מחיר בסיסי)
דוד שטינמץ מונה למפקח על המחירים החל מ-1.1.2012
הודעה על הסמכת מפקחים על המחירים
הנחיות המפקח לאכיפה בנושא מוצרי חלב שהם "מצרך דומה"
פרטים ליצירת קשר והגשת תלונה על הפקעת מחירים של מוצרים בפיקוח
שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
ראשי > Channels > צרכנות > פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים
רשימת מחירים מירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות

 

עדכון מחירים מרביים נכון ליום 1.10.2015

המחירים לצרכן כוללים 17% מע"מ

רשימת המוצרים:

 

( המחירים  הנקבעים ע"י משרד הכלכלה ובאחריותו)

 1. לחם
 2. מלח מאכל

( המחירים  הנקבעים ע"י משרד החקלאות ובאחריותו)

 1. חלב ומוצריו
 2. תוצרת חלב וניגרת
 3. חמאה
 4. גבינות קשות
 5. ביצי מאכל בתבנית של 12

 

 

מצרכים שמחיריהם נקבעים ע"י משרד הכלכלה:

 

 1. לחם: תאריך השינוי. 1.10.205(הפחתת מע"מ ל- 17%)

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

אחיד  (כהה)

כיכר 750 גרם

3.88

5.07

4.33

לבן

כיכר 750 גרם

3.84

5.07

4.33

חלה או מאפה שמרים

כיכר 500 גרם

3.89

5.11

4.36

אחיד (כהה) פרוס וארוז

כיכר 750 גרם

5.30

7.02

6.00

לבן פרוס וארוז

כיכר 500 גרם

4.61

6.24

5.33

 

 

 1. מלח  מאכל תאריך השינוי. 1.10.2015 (הפחתת מע"מ ל- 17%)

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

מלח מטבח רגיל, מלח מטבח  מעולה,

1 ק"ג

1.56

2.07

1.77

מלח שולחן מעולה ומלח שולחן מעולה גס

1 ק"ג

1.56

2.07

1.77

 

 

 

מצרכים שמחיריהם נקבעים ע"י משרד החקלאות (כולל כל כשרויות)

 1. חלב שתיה : תאריך השינוי: 1.10.2015(הפחתת מע"מ ל- 17%)

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

חלב טרי 3% שומן (רגיל)

שקית 1 ליטר

3.90

5.11

4.36

חלב טרי  1% שומן (רגיל) 

 שקית 1 ליטר

3.65

4.76

4.07

חלב טרי 3% שומן (רגיל)                 

קרטון+פקק1ליטר

4.35

5.90

5.04

חלב טרי 1% שומן (רגיל)

קרטון+פקק1ליטר 

4.11

5.55

4.75

 

 

 1. תוצרת חלב ניגרת: תאריך השינוי 1.10.2015(הפחתת מע"מ ל- 17%)

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

אשל 4.5% שומן

גביע 200 מ"ל

1.14

1.59

1.36

גיל 3% שומן

גביע 200 מ"ל

1.05

1.44

1.23

 

שמנת חמוצה 15% שומן רגילה

גביע 200 מ"ל

1.69

2.28

1.95

 

שמנת מתוקה 38% שומן

קרטון  250 מ"ל

4.33

6.20

5.30

 

 

 

 1. חמאה: תאריך השינוי 1.10.2015(הפחתת מע"מ ל- 17%)

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

חמאה רגילה

חבילה 100 גרם

2.89

3.92

3.35

 

 1. גבינות קשות: תאריך השינוי  1.10.2015(הפחתת מע"מ ל- 17%)

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

גבינה קשה חצי שמנה עמק רגילה

חריץ  1  ק"ג

31.24

42.93

36.69

גבינה קשה שמנה גלבוע

חריץ  1  ק"ג

29.53

40.80

34.87

 

 1. גבינות רכות : תאריך השינוי 1.10.2015(הפחתת מע"מ ל- 17%)

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

גבינה לבנה 5% 

250 גרם        

3.45

4.80

4.11

 

 1. ביצי מאכל באריזה קמעונאית של 12 תאריך השינוי 1.10.2015 (הפחתת מע"מ ל- 17%)

 

 

שם המצרך ותיאורו

משקל ואריזה

לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ

לצרכן בש"ח כולל מע"מ

לצרכן בש"ח באילת

 

 

ענק ( XL )

מעל 73 גרם

9.63

13.10

11.20

 

 

גדול (L )

מ- 63 עד 73 גרם

8.82

12.00

10.25

 

 

בינוני  ( M )

מ- 53 עד 63 גרם

8.15

11.10

9.50

 

 

לגבי אריזות סגורות המכילות מס' שונה של ביצים, יהיה המחיר לצרכן כולל מע"מ,

 

כפי הנאמר בציטוט מצו משרד החקלאות דלהלן:

 

סעיף 1:  (ראה הטבלה דלעיל).

 

באריזה קמעונית של 12 ביצים שמשקלן כנקוב בטור א' בתוספת הראשונה וגודלן כנקוב בטור ב' לצידו,

בכל הארץ, למעט באזור אילת - המחיר כמפורט בטור ג' לצדם, ובאזור אילת - המחיר כמפורט בטור ד' לצדם;

סעיף 2:

 

באריזה קמעונית שאינה של 12 ביצים - המחיר המתקבל מחלוקת מספר הביצים שבאריזה ב- 12,

 

כפול המחיר שלפי פסקה (1);

 

 להלן רשימת מצרכים, המיוצרים לפי המחלבות השונות ומהווים מצרכים דומים – עדכון מיום 17.11.2017

אכיפת הנחיה זו תחל מיום 1.8.2014

 

 

טור א'

המצרך שבפיקוח לפי הגדרתו בצו

טור ב'

מצרך דומה

(תנובה)

טור ג'

מצרך דומה (טרה)

טור ד'

מצרך דומה

(שטראוס- יטבתה)

טור ה'

הערות

טור ו'

מצרכים מוחרגים –

שאינם "מצרך דומה"

מצרכים לדוגמה

חלב שתיה

חלב טרי 3% שומן (רגיל)- 1 ליטר (קרטון)

חלב שתיה בכד- 2 ליטר בקרטון ובכד

חלב 3% שומן – 2 ליטר (קרטון)

חלב אילת רגיל לא מועשר

בשקית או בקרטון לפי המחיר בהתאמה

כל גודל אחר הגדול מחצי ליטר יחשב למצרך דומה וימכר במחיר מרבי יחסי למוצר המפוקח של

קרטון /כד

ב 3% וב 1%

חלב מועשר תנובה 1%

חלב מועשר יוטבתה 1%,2%3%

בכל האריזות

חלב טרי אורגני 3% הרדוף

תנובה-משקה חלב בטעם וניל 3%,1% שומן

ובלבד שעל גבי האריזה יצוין בכיתוב ברור כי החלב הוא חלב מועשר

חלב שתיה- 1.5 ליטר (קרטון)

חלב טרי 1% שומן (רגיל)- 1 ליטר (קרטון)

חלב שתיה בכד ובקרטון דל שומן- 2 ליטר

חלב 1% שומן – 2 ליטר (קרטון)

חמאה

חמאה רגילה- 100 גרם

חמאה- 200 גרם

חמאה - 200 גרם

חמאה במשקל הנמוך מ- 50 גר' אינה "מצרך דומה"

תנובה- חמאה מלוחה

200 גר'

תוצרת חלב ניגרת

אשל 4.5% שומן- גביע 200 מל"ל

אשד 4.5% שומן

לבניה 4.5% שומן 150 מ"ל

יוטבתה-לבן 4.5% שומן- D מועשר בוויטמין ובסיבים, ובלבד שהדבר יצוין עד ליום 1.11.14, בכיתוב ברור ובולט על גבי האריזה.

גיל 3% שומן- גביע 200 מל"ל

גילה 3% שומן- 200 מ"ל

לבן 3% שומן 150 מ"ל

לבן 3% שומן

יוטבתה- לבן 3% - מועשר בוויטמין D ובסיבים, ובלבד שהדבר יצוין עד ליום 1.11.14, בכיתוב ברור ובולט על גבי האריזה.

גילה 3% שומן- 125 מ"ל

לבן 3% שומן 125 מ"ל

 

 

שמנת חמוצה 15% שומן (רגילה)- גביע 200 מל"ל

שמנית 15% שומן

שמנת חמוצה 15% 125 מ"ל

שמנת 15% שומן

יוטבתה-שמנת 15% שומן – שמנת מועשרת בסידן וויטמין D

ובלבד שהדבר יצוין עד ליום 1.11.14, בכיתוב ברור ובולט על גבי האריזה.

שמנת מתוקה 38% שומן, קרטון 250 מל"ל

שמנת להקצפה 38%

שמנת מתוקה עמידה לקצפת 38% 250 מ"ל

שמנת להקצפה 38% מהדרין (יוטבתה)

גבינות קשות

גבינה חצי קשה עמק (רגילה) 28% שומן

-----------

-----------

גבינה צהובה 28% שומן – חריץ

מסוג נועם (טרה)

גבינה חצי קשה גלבוע- 22% שומן

-----------

-----------

גבינה צהובה 22% שומן- חריץ מסוג נעם (טרה)

גבינות רכות

גבינה לבנה 5% - גביע 250 מל"ל

גבינה לבנה 5% 250 גרם מהדרין

גבינת סקי 5%

גבינה לבנה 5%

מועשרת בסידן

D ובוויטמין

(טרה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימה זו הינה רשימה בסיסית ולדוגמה בלבד.  

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.