תמונה גרפית תמונה גרפית תמונה גרפיתתמונה גרפית תמונה גרפיתתמונה גרפית
תמונה גרפית
לאתר המינהל תמונה גרפית
 תמונה גרפית
ראשי > מדיניות והסכמי סחר > הסכמי סחר בילטרליים > הסכמי הסחר של ישראל > מרקוסור > הסכמי איזור סחר חופשי > הסכם מסגרת בדבר סחר בין המרקוסור לבין מדינת ישראל (נוסח עברי)
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
הסכמי איזור סחר חופשי
תמונה גרפיתהסכם סחר חופשי ישראל-מרקוסור (עברית)
תמונה גרפיתהסכם סחר חופשי ישראל-מרקוסור (אנגלית)
תמונה גרפיתנספח 1 להסכם ישראל-מרקוסור - הטבות לייצוא הישראלי
תמונה גרפיתנספח 2 להסכם ישראל-מרקוסור - הטבות לייבוא ממרקוסור
תמונה גרפיתהסכם ישראל-מרקוסור אשרור ארגנטינה
תמונה גרפיתהוראות נוהל - מרקוסור
תמונה גרפיתמדריך ליצואן - הסכם הסחר החופשי ישראל-מרקוסור
תמונה גרפיתמצגת - סקירת הסכם הסחר החופשי ישראל-מרקוסור
תמונה גרפיתמצגת - כללי מקור בהסכם הסחר החופשי ישראל-מרקוסור
תמונה גרפיתברושור - הסכם הסחר החופשי ישראל-מרקוסור
תמונה גרפיתהסכם מסגרת בדבר סחר בין המרקוסור לבין מדינת ישראל (נוסח עברי)
תמונה גרפיתהסכם מסגרת בדבר סחר בין המרקוסור לבין מדינת ישראל (נוסח אנגלי)
תמונה גרפיתתעודת מקור ליצוא אל מדינות המרקוסור
תמונה גרפיתמזכר הבנות בין ANVISA למשרד הבריאות
תמונה גרפיתBooklet - English and Portuguese Mercosul-Israel FTA
תמונה גרפיתפרטי קשר
 

תמונה גרפית


הסכם מסגרת בדבר סחר בין
 המרקוסור
לבין
מדינת ישראל

 

 

הרפובליקה של ארגנטינה, הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל, הרפובליקה של פרגוואי, הרפובליקה המזרחית של אורוגוואי, צדדים למרקוסור, ומדינת ישראל;

 

בשאיפתן לקבוע כללים ברורים, צפויים ובני קיימא לקידום פיתוח הסחר וההשקעות ההדדיים באמצעות כינון אזור סחר חופשי;

 

בתתן תוקף מחודש למחויבותן להוסיף ולחזק את כללי הסחר הבינלאומי  בהתאם לכללי ארגון הסחר העולמי;

 

בהכירן בכך שהסכמי אזור סחר חופשי תורמים להתפשטות הסחר העולמי, להגדלת היציבות הבינלאומית ובעיקר לפיתוח קשרים הדוקים יותר בין עמיהן;

 

בתתן דעתן לכך שתהליך השילוב הכלכלי כולל לא רק ליברליזציה הדרגתית והדדית של הסחר אלא גם כינון של שיתוף פעולה כלכלי גדול יותר,

 

מסכימים:

 

סעיף 1

 

למטרות הסכם זה, הצדדים המתקשרים הם מרקוסור ומדינת ישראל. הצדדים החותמים הם הרפובליקה של ארגנטינה, הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל, הרפובליקה של פרגוואי, הרפובליקה המזרחית של אורוגוואי ומדינת ישראל.

 

 

סעיף 2

 

מגמת הסכם מסגרת זה היא להדק את הקשרים בין הצדדים המתקשרים, לקדם את התפשטות הסחר ולתת את התנאים והמנגנונים למשא-ומתן על אזור סחר חופשי בהתאם לכללים ולדיסציפלינות של ארגון הסחר העולמי.

 

 

סעיף 3

 

1.         הצדדים המתקשרים מסכימים לקיים דיונים תקופתיים במגמה להקים אזור סחר חופשי, שמטרתו להגביר זרימות סחר דו-צדדית ע"י הענקת גישה יעילה לשווקים של כל אחד מהם באמצעות הטבות הדדיות.

 

 

סעיף 4

 

1.         הצדדים המתקשרים מסכימים להקים ועדת מו"מ. חבריה יהיו מטעם מרקוסור: קבוצת השוק המשותף או נציגיה, מטעם מדינת ישראל: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה או נציגיו. על מנת להשיג את היעד הקבוע בסעיף 2, תקבע ועדת המו"מ תכנית עבודה למו"מ.

 

2.         ועדת המו"מ תתכנס לעתים קרובות ככל שיסכימו הצדדים.

 

 

סעיף 5

 

ועדת המו"מ תשמש כפורום:

לחילופי מידע על מכסים שמחיל כל צד; על סחר דו-צדדי וסחר עם צדדים שלישיים וכן על מדיניות הסחר של כל אחד מהם;

 

לחילופי מידע על גישה לשוק; אמצעים מכסיים ולא מכסיים; אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים, תקנים טכניים, כללי מקור, אמצעי הגנה, אמצעים נגד היצף ואמצעים משווים; משטרי מכס מיוחדים ויישוב מחלוקות, בין עניינים אחרים;

 

לזיהוי ולהצעת אמצעים להשגת היעדים המפורטים בסעיף 3, כולל אלה הקשורים להקלות סחר;

 

לקביעת אמות מידה למשא-ומתן על כינון אזור סחר חופשי בין מרקוסור לבין מדינת ישראל,  כמצוין בסעיף 2;

 

למשא-ומתן על הסכם לכינון אזור סחר חופשי בין מרקוסור לבין מדינת ישראל, על בסיס אמות המידה המוסכמות;

 

לביצוע מטלות אחרות כפי שיקבעו הצדדים המתקשרים.

 

 

סעיף 6

 

על מנת להרחיב את הידע ההדדי על הזדמנויות לסחר ולהשקעות אצל שני הצדדים, יעודדו הצדדים המתקשרים פעילויות לקידום הסחר כגון סמינרים, משלחות סחר, ירידים, סימפוזיונים ותערוכות.

 

 

סעיף 7

 

הצדדים המתקשרים יקדמו פיתוח של פעילויות משותפות שמגמתן ליישם פרויקטים של שיתוף פעולה בתחומי החקלאות והתעשייה, בין היתר, באמצעות חילופי מידע, תכניות הכשרה ומשלחות טכניות.

 

 

סעיף 8

 

הצדדים המתקשרים יקדמו את הרחבת הגיוון בסחר בשירותים ביניהם, בהתאם למה שעשויה להחליט ועדת המו"מ ולהסכם הכללי בדבר סחר בשירותים (GATS) של ארגון הסחר העולמי.

 

 

סעיף 9

 

הצדדים מסכימים לשתף פעולה בקידום יחסים הדוקים יותר בין הארגונים הנוגעים בדבר שלהם בתחומי בריאות הצומח והחי שלהם, התקינה, בטיחות המזון, ההכרה ההדדית באמצעים סניטריים ופיתוסניטריים, כולל באמצעות הסכמי הקבלה בהתאם לאמות מידה בינלאומיות הנוגעות בדבר.

 

 

סעיף 10

 

1.         הסכם זה ייכנס לתוקף 30 ימים אחרי תאריך ההודעה האחרונה של הצדדים המתקשרים, בכתב ובצינורות הדיפלומטיים, על השלמת הנהלים המשפטיים הפנימיים הדרושים לכך.

 

2.         הסכם זה יישאר בתוקף לפרק זמן של 3 שנים, וניתן לחידוש מאליו  לפרקי זמן נוספים של 3 שנים. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכל רגע בהודעה בכתב לצד האחר בצינורות הדיפלומטיים. סיום ההסכם יכנס לתוקף שישה חודשים מתאריך ההודעה.

 

 

סעיף 11

 

1.         למטרות סעיף 10.1, ממשלת הרפובליקה של פרגוואי תהיה הנפקדת של הסכם זה מטעם מרקוסור.

 

2.         במלאה את תפקידי הנפקד כמפורט בסעיף 11.1, תודיע הרפובליקה של פרגוואי למדינות האחרות של מרקוסור על תאריך כניסתו של הסכם זה לתוקף.

 

 

 סעיף 12

 

ניתן לתקן הסכם זה בהסכמה הדדית בין הצדדים המתקשרים בחילופי איגרות בצינורות הדיפלומטיים.

 

 

נעשה בעיר מונטוידאו, ברפובליקה המזרחית של אורוגוואי, ביום ז' בכסלו התשס"ו, שהוא יום שמיני בדצמבר 2005, בשני עותקים בשפות פורטוגזית, ספרדית, אנגלית ועברית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

 

 

 

 

 

 

 

בשם מדינת ישראל

 

בשם הרפובליקה של ארגנטינה

 

 

 

 

 

 

בשם הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל

 

 

 

 

 

 

בשם הרפובליקה של פרגוואי

 

 

 

 

 

 

בשם הרפובליקה המזרחית של אורוגוואי

 

 

 

  I   תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I   הצעות ופניות הציבור  I   שאלות נפוצות  I   קישורים שימושיים  I   בלוגים
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל.
© Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.