תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
כנס המדען 2012
פעילויות המדען הראשי
חוק המו"פ, הוראות מנכ"ל וחוזרי המדען הראשי
תמיכה במסגרת חוק המו"פ: נהלים, טפסים והנחיות
סיוע ליזמים לחברות מתחילות ומכוני מחקר
קרן תמורה (תמלוגים)
תעשייה מסורתית
הטבות מס, ניהול ידע ואישורי השקעות
טפסים ממוחשבים של המדען הראשי
עידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והעברת ידע מהאקדמיה לתעשיה
שיתוף פעולה בין-לאומי וקרנות סיוע דו לאומיות
יחידות וגורמי קשר
מכרזי לשכת המדען הראשי
קישורים שימושיים
default1
ראשי > Channels > מחקר ופיתוח תעשייתי (מדען ראשי) > תמיכה במסגרת חוק המו"פ: נהלים, טפסים והנחיות
תמיכה במסגרת חוק המו"פ: נהלים, טפסים והנחיות

תמונה גרפיתלוחות זמנים לבקשות 2014
תמונה גרפיתנהלים, הנחיות וכללים למילוי הטפסים
תמונה גרפית"טופס-נט" - טפסים להורדה לבקשות 2014 וטפסים מקוונים
תמונה גרפיתתיאור תוכניות התמיכה במו"פ
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.