תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תשלומי מקדמות לחודש ינואר 2011 - עדכון מיום 1.2.2011
משרד התמ"ת מפרסם שכר לימוד במעונות החל מחודש פברואר 2011
מקדמה לארגונים ונוהל תשלומים הורים החל מחודש ינואר 2011
הודעה להורים- תהליך רישום וקליטת ילדים וקבלת סיוע בתשלום מופחת בשנת תשע"א
הנחיה להפעלת המעונות והמשפחתונים בימים הראשונים של שנה"ל תשע"א
הנחיות להרשמה לשנה"ל תשע"א – הרחבה 9.2010
רענון הנחיות לגבי תשלומי הורים ותשלומי מטפלות המשפחתונים בשנת הלימודים תשע"א - 1.9.2010
סל שירותים- תשע"א
ריענון הנחיות למשפחתונים לשנה"ל תשע"א
נוהל סבסוד במעונות ומשפחתונים עבור ילדי מפוני גוש קטיף תשע"א
הנחיה בנושא פורמולת מזון לתינוקות במעונות היום והמשפחתונים
טופס הזמנת ערכות
הנחיות עבודה לסבסוד ילדים המתגוררים בישובי עוטף עזה
נוהל בדבר הפקת דוחות באמצעות אתר האינטרנט
הנחיות להורים לקבלת החזר כספי בגין אימות חתימה על כתב ויתור סודיות - מעודכן ל 30.3.2011
נוהל לקבלת החזר כספי בגין תשלום על אימות חתימה בכתב ויתור על סודיות
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל > הודעות והנחיות בנושא מעונות ומשפחתונים > שנת לימודים תשע"א
משרד התמ"ת מפרסם שכר לימוד במעונות החל מחודש פברואר 2011

עדכון  בדבר מחיר שכר לימוד במעונות יום  - שנה"ל תשע"א לתקופה

שמיום  ה - 1.2.2011  ועד ליום- 31.8.2011

 

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ( להלן – המשרד), מודיע בזאת  על עלית  המחיר של שכר הלימוד במעונות היום  החתומים על הסדר הפעלה עם המשרד

 ( להלן- מעוונות היום) ולתקופה שמיום 1.2.2011 ועד ליום 31.8.2011 (להלן – התקופה).

החל  מתאריך  1.2.2011  יעלו המחירים המרביים במעונות היום אשר  פועלים באמצעות  ארגונים שהינם מלכרי"ם, ארגונים שאינם מלכרי"ים ובקיבוצים.

 

המחירים יעלו בשיעור של 3.15% וזאת בגין המענק החד פעמי שניתן לעובדי המגזר הציבורי במסגרת ההבנות שגובשו  בין ההסתדרות למשרד האוצר ביום 2.11.2010.

 

במקביל,  מודיע בזאת המשרד כי על מנת להקל על ההורים בתשלום למעון היום בגין עלית מחירים זו , הוא מקצה  ממקורותיו סכום של כ-7 מליון ₪.

לצורך העמקה והגדלת  הסבסוד בדרגות 3 עד 5 בשיעור של כ- 2/3 מהעלייה הנדרשת ובדרגות 6 עד 10  בשיעור של כמחצית מעליה זו.

 

העמקת הסבסוד והגדלתו הינה לתקופה האמורה בלבד.   

 

-        לטבלאות שכר הלימוד, החל  מחודש פברואר, לחץ כאן

 

                                          תמר אלמוג

                                                                         מנהלת אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.