תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתסקר גולשיםתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
אכיפת חוקי עבודה
הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
יחסי עבודה
מעונות יום ומשפחתונים
מערכות מידע וענ"א
פיקוח על העבודה
רשימת חוקים אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם
רשם האגודות השיתופיות
תקציב תחום העבודה לשנים 2002-2003 וביצוע תקציב 2002
ראשי > יישום חוק חופש המידע > ארכיון דוחות > דו"ח משרד התמ"ת לשנת 2002/3 > בתחום עבודה
מעונות יום ומשפחתונים

 מעונות יום ומשפחתונים לילדי גיל הרך של אמהות עובדות וילדים ממשפחות במצוקה.

  אוכלוסייה בטיפול80,000 ילדים מהם 14,000 ילדי רווחה

 

 תקציב

2002

 באש"ח

תקציב

2003   באש"ח

שיא

נטו

ביצוע בפועל

התחייבויות

נטו

ברוטו

כ"א

417,564

416,571

583

366,209

411,090

23.5

 

 

           1. מעונות יום ומשפחתונים:                          

                       ·   ב- 1,600 מעונות יום וכ 2,200 משפחתונים 80,000 ילדים, מהם ילדי רווחה - 14,000 מכסות.

 

2. הכשרה ומימון מטפלות:

                        ·   הכשרת מטפלות שמפעילות משפחתונים בביתן. כיום פועלים  כ 700 משפחתונים פועלים במגזר הערבי, הבדואי והדרוזי.

                        ·   הכשרת מטפלות למעונות היום.

 

            3. פיקוח:

 פיקוח על מעונות עפ"י החוק, לא כולל פיקוח על המגזר הפרטי.

 

4. פרוייקטים חדשים:

·      בניית מערכת ממוחשבת לפיקוח על מעונות יום. המערכת בהרצה החל מתחילת נובמבר 2002.

·      בניית מערכת ממוחשבת לפיקוח על המשפחתונים. הנושא מצוי בתהליכי עבודה מתקדמים, להערכתי ניתן להריץ את המערכת בתחילת שנה"ל הקרובה.

           5. יוזמות חקיקה

·      חוק הפיקוח על מעונות יום

הוכנה טיוטא להתאמת תקנות חוק פיקוח על מעונות יום - (1965) לצרכים המשתנים. הנושא מצוי בטיפול בלשכה המשפטית של המשרד מול האגף. במקביל  נטפל בנושא רשיון למעון יום.

6. יוזמות בביצוע מתקדם

·      פיתוח

בהמשך להחלטת הנהלת המשרד נדרש האגף לבצע שינויים בתקציב הפיתוח ולקבוע קריטריונים  בתבחינים שיאפשרו גם מתן תמיכה לשיפוצים ולרכישת ציוד במעונות קיימים. השינויים המסתמנים עקב כך הנם שבתקציב פיתוח 2003 תידרש חלוקת תקציב מוגדרת מראש הן למטרות והן לסוגי מקבלי הזכאות  (רשויות מול ארגונים).  הנושא לביצוע בתקציב 2003.

·      מכרז לבחירת גורם מפעיל למעונות ברודט.

עפ"י החלטת ממשלה משנת 2001 נדרש המשרד לבחור גורם מפעיל למעונות ברודט באמצעות מכרז. המשרד יצר התקשרות עם יועץ חיצוני לכתיבת מכרז והנושא נמצא בשלבי עבודה ראשוניים.

·      נושא חקירות: המשרד נערך ליציאה למכרז לבחירת משרד חקירות שיטפל בבדיקת מקרים של חשדות לזיופים של הורים המבקשים סבסוד במעון / במשפחתון.

·    הוראות התע"ס: ביצוע תיקונים ועדכונים בהוראות התע"ס שקשורים לנושא מעונות יום ומשפחתונים.

טבלת שכר לימוד במעונות לשנה"ל תשס"ב ספט' 2002:

                       

דרגה

רמת הכנסה לנפש

(לפי חודש מרץ 02)

פעוטות

תינוקות

 

 

השתתפות הורים

השתתפות ממשלה

השתתפות הורים

השתתפות הממשלה

1*

עד 950

313

805

411

1058

2*

1,425 950.01

369

749

485

984

3

1,900 1,425.01

470

648

617

852

4

2,115 1,900.01

581

537

764

705

5

2,328 2,115.01

682

436

896

573

6

2,542 2,328.01

771

347

1014

455

7

2,756 2,542.01

872

246

1146

323

8

2,970 2,756.01

973

145

1278

191

9

3,185 2,970.01

1040

78

1366

103

10

3,400 3,185.01

1096

22

1440

29

11

4,370 3,400.01

1177

0

1546

0

12

מעל   4,370

1177

0

1546

0

 

* דרגות 1 ו- 2 מיועדות לילדי רווחה בלבד! תעריף ילד 1,118 ₪, תעריף תינוק - 1,469 ₪

 

 טבלת שכר לימוד במשפחתונים לשנה"ל תשס"ג ספט' 2002 :

                       

דרגה

רמת הכנסה לנפש

(לפי חודש מרץ 02)

פעוטות

תינוקות

 

 

השתתפות הורים

השתתפות ממשלה

השתתפות הורים

השתתפות הממשלה

1

עד 950

358

922

373

960

2

1,425 950.01

410

870

427

906

3

1,900 1,425.01

512

768

533

800

4

2,115 1,900.01

614

666

640

693

5

2,328 2,115.01

730

550

760

573

6

2,542 2,328.01

832

448

866

467

7

2,756 2,542.01

960

320

1000

333

8

2,970 2,756.01

1062

218

1106

227

9

3,185 2,970.01

1152

128

1200

133

10

3,400 3,185.01

1216

64

1266

67

11

4,370 3,400.01

1280

0

1333

0

12

מעל   4,370

1280

0

1333

0

 

* דרגות 1 ו- 2 מיועדות לילדי רווחה בלבד! תעריף ילד 1,280 ₪, תעריף תינוק - 1,333 ₪

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.